گزارش تصویری نخستین نمایشگاه صنعت ساختمان و صنایع وابسته در منطقه آزاد انزلی

نخستین نمایشگاه صنعت ساختمان و صنایع وابسته که از ۲۰ تا ۲۴ اردیبهشت ماه در مرکز نمایشگاه های بین المللی منطقه برگزار شده بود با اهداء لوح تقدیر از سوی مسرور رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل این سازمان به  غرفه های شرکت کننده به کار خود خاتمه داد.

نخستین نمایشگاه صنعت ساختمان و صنایع وابسته که از ۲۰ تا ۲۴ اردیبهشت ماه در مرکز نمایشگاه های بین المللی منطقه برگزار شده بود با اهداء لوح تقدیر از سوی مسرور رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل این سازمان به  غرفه های شرکت کننده به کار خود خاتمه داد.

Share