۲۰۸۱ میلیارد تومان سهم بودجه گیلان در بخش استانی و ملی

محمدی کل بودجه مصوب برای استان گیلان در بخش استانی و ملی برای استان گیلان ۲۰۸۱ میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: ۶۸ درصد بودجه کشور نیز در اختیار شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات دولتی قرار می‌گیرد.

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، نشست خبری ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان با موضوع لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ صبح امروز در سالن اجتماعات این سازمان برگزار شد.

کیوان محمدی با بیان اینکه سعی ما در سازمان این بوده که ارتباط خوبی با رسانه‌ها داشته باشیم گفت: لایحه بودجه ۹۷ به مجلس ارائه شد و منتقدان زوایای مثبت و منفی آن را ارائه کردند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان با اشاره به اینکه دولت باید در آذرماه لایحه بودجه را به مجلس ارائه دهد، اظهار داشت: در گذشته بودجه در وقت معین تحویل داده نمی‌شد اما از نکات مثبت دولت آقای روحانی این است که بودجه در وقت تعیین شده ارائه شد.

وی شفافیت بودجه ۹۷ را از دیگر نکات مثبت دانست و تصریح کرد: همانطور که رییس جمهور گفتند این بودجه برای تحقق وعده‌های انتخاباتی برنامه ریزی شده است.

محمدی با اشاره به اینکه بودجه ریزی در ایران به صورت سنتی انجام می‌شد، اظهار کرد: لایحه بوجه ۹۷ تحویلی در بودجه ریزی است.

وی با بیان اینکه ردیف بودجه در بودجه ۹۷ کاهش یافته است، گفت: قیمیت نفت در بودجه ۵۵ دلار تعیین شده است. در لایحه بودجه ۹۷ درآمدهای مالیتی ما به ۱۰۵ میلیارد تومان افزایش یافت.

محمدی با اشاره به اینکه در تمام دنیا مالیات بخش اعظمی از بودجه کشورها را تامین می‌کند، اظهار داشت: دولت در تلاش است که مالیات‌ها فشاری به مردم نیاورد.

وی در خصوص بحث یارانه ها نیز با بیان اینکه برخی نیازمند یارانه ها نیستند و آن را دریافت می‌کنند، افزود: دولت در تلاش است که تعداد یارانه‌بگیرانی که نیازمند نیستند را کاهش دهند و آن را به افراد نیازمند تخصیص دهند.

محمدی با بیان ۳۲ درصد بودجه دولت در اختیار دولت قرار می‌گیرد و باید با آن کل کشور را اداره کند، اظهار کرد: از بودجه‌ای که در اختیار دولت قرار میگیرد ۲۵ درصد به بخش عمرانی و ۷۵ درصد بودجه در بخش جاری هزینه می شود.

وی ادامه داد: این فاصله بودجه عمرانی و بودجه جاری مشکل کشور ماست و سعی دولت در این که این فاصله را کاهش دهد.

 ۲۰۸۱ میلیارد تومان سهم بودجه گیلان در بخش استانی و ملی

محمدی کل بودجه مصوب برای استان گیلان در بخش استانی و ملی برای استان گیلان ۲۰۸۱ میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: ۶۸ درصد بودجه کشور نیز در اختیار شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات دولتی قرار می‌گیرد.

رییس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه اعتبارات مصوب با اعتبارات تخصیص یافته همیشه متفاوت بوده است، گفت: در بودجه ریزی عملیاتی بین بودجه مصوب و تخصیص کاهش پیدا می کند و بنابراین بودجه مصوب کاهش اما تخصیص بودجه افزایش می یابد.

وی افزود: در گذشته حدود ۵۰ درصد بودجه اختصاص می‌یافت اما تحقق بودجه ۹۶ به ۶۳ درصد افزایش یافت بنابراین تخصیص بودجه بهبود یافت.

محمدی با بیان اینکه سیستم‌ بودجه‌ریزی دگرگون شده است، اظهار داشت: مسئولیت بودجه‌ریزی بر عهده معاونین برنامه و بودجه قرار گرفت.

هیچ کشوری بدون سرمایه‌گذاران خارجی‌توسعه نیافته است‌

به گزارش دیارمیرزا رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان با اشاره به اینکه بودجه به شرایط مختلفی بستگی دارد، اظهار داشت: علی‌رغم همه فشارهای بین المللی دولت سعی می کند بودجه را به درستی برنامه ریزی کند که کسری نداشته باشیم.

وی با اشاره به اینکه دولت تنها لایحه بودجه را به مجلس ارسال کرده است، گفت: سهم ‌بودجه کل در بخش های مختلف مشخص نیست.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان با بیان اینکه ۷ هزار میلیارد تومان برای کاهش فقر و یارانه‌های مختلف در نظرگرفته است، اظهار داشت: دولت ۶۷۰ میلیارد هزار تومان در بخش اشتغالزایی در نظر گرفته است.

وی با اشاره به اینکه در هیچ جای دنیا دولت موظف ایجاد اشتغال نیست، اظهار داشت: دولت باید زیربنای اشتغال را ایجاد کند و باید تلاش شود تا بخش خصوصی در این زمینه اقدام‌ نماید.

محمدی افزود: هیچ‌ چاره‌ای در بخش اشتغالزایی نداریم تا از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی استفاده نماییم.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان با اشاره به اینکه کوچک‌سازی بدون بسترسازی ممکن نیست، اظهار داشت: برای کوچک‌سازی باید بخش‌های خصوصی و سرمایه‌گذاران ورود کنند. هیچ کشوری بدون سرمایه‌گذاران خارجی‌توسعه نیافته است‌.

وی با اشاره به اینکه دنیای امروز دنیای طبقه متوسط است، گفت: افزایش حامل‌های انرژی و اختصاص یارانه به سه دهک پایین برای این است که به طبقه متوسط کنیم.

محمدی با بیان اینکه بسیاری از مدیران و افراد متوسط رو به بالا در حال دریافت یارانه هستند که این حق نیست، گفت: در دولت تدبیر و امید حقوق مستمری‌بگیران سه برابر افزایش یافت که با این وجود باز هم زندگی‌مناسبی ندارند‌ بنابراین باید یارانه به این افراد نیازمند تعلق گیرد.

وی گفت: اقتصاد ما روزی سالم خواهد بود که قیمت حامل‌های انرژی و ارز آزاد شود و بازار آن را تعیین کند.

هیچ حقوقی از گیلان تضییع نخواهد شد

محمدی با اشاره به اینکه سبک زندگی و مدل مصرف خود را تغییر دهیم‌ می توانیم‌ بسیاری از مشکلات را حل کنیم، اظهار داشت: طبقه متوسط و متوسط رو به پایین ما برای خرید دو تخم‌مرغ با خودرو رفت‌وآمد می‌کنند اما در هند استاد دانشگاه با موتورسیکلت به دانشپاه می روند.

وی با اشاره به اینکه اثرگذاریی نمایندگان‌ ما می‌توانند که چه بودجه‌‌ای را جذب کنیم، گفت: ۹۵ درصد بودجه در دست وزارتخانه‌هاست باید سعی کنیم که آن بودجه را جذب نماییم.

محمدی در پایان با بیان اینکه هیچ حقوقی از گیلان تضییع نخواهد شد، اظهار داشت: با شناختی که از آقای نوبخت داریم هیچ حقی از گیلان ضایع نمی شود و همچنین ایشان هیچ حقی را از سایر استانها ضایع نخواهد کرد.

 

Share