چه کسانی به استقبال از بازگشت روحانی از سوییس رفتند؟+عکس

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا یکی از مرسومات رسمی کشور ایران این است که در بدرقه یا استقبال ار رئیس جمهور فردی به نمایندگی از دفتر مقام معظم رهبری حضور پیدا میکد ، به همین دلیل بارها شاهد بودیم آیت الله گلپایگانی به نمایندگی از مقام معظم رهبری در بدرقه آقای احمدی نژاد رئیس جمهور […]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا یکی از مرسومات رسمی کشور ایران این است که در بدرقه یا استقبال ار رئیس جمهور فردی به نمایندگی از دفتر مقام معظم رهبری حضور پیدا میکد ، به همین دلیل بارها شاهد بودیم آیت الله گلپایگانی به نمایندگی از مقام معظم رهبری در بدرقه آقای احمدی نژاد رئیس جمهور دولت نهم و دهم حضور داشت .
اما خبری از حضور کسی به نمایندگی از دفترمقام معظم رهبری برای بدرقه آقای روحانی برای سفر به سوییس مخابره نشد ولی برای استقبال از بازگشت آقای روحانی از سوییس آقای ولایتی مشاور عالی مقام معظم رهبری در امور بین الملل حضور داشت.
hemmat khahi-47

hemmat khahi-2-603

hemmat khahi-3-582

Share