تقدیر شوراها و دهیاران روستاهای محدوده منطقه آزاد انزلی از مدیرعامل این سازمان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، شوارهای اسلامی و دهیاران روستاهای محدوده این منطقه با تقدیم نامه ای از رضا مسرور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی قدردانی نمودند. این نامه به منظور قدردانی از زحمات و اقدامات ستاد مدیریت بحران سازمان منطقه آزاد انزلی در دوران بارش برف شدید بهمن ماه جاری در سطح روستاهای […]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، شوارهای اسلامی و دهیاران روستاهای محدوده این منطقه با تقدیم نامه ای از رضا مسرور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی قدردانی نمودند.

این نامه به منظور قدردانی از زحمات و اقدامات ستاد مدیریت بحران سازمان منطقه آزاد انزلی در دوران بارش برف شدید بهمن ماه جاری در سطح روستاهای محدوده منطقه، ممهور به مهر و امضای دهیاران و شوراهای اسلامی ۱۴ روستای محدوده منطقه انجام شد.

در بخشی از این نامه چنین آمده است: اینجانبان شوراهای اسلامی و دهیاران روستاهای محدوده منطقه آزاد انزلی به نمایندگی از روستاوندان شریف این منطقه، مراتب تقدیر و تشکر خود را از عنایت حضرتعالی و همکاران سازمان منطقه آزاد انزلی را در خصوص ارائه خدمت در بحران برف به روستاهای منطقه صمیمانه ابراز میداریم.

نویسندگان این تقدیرنامه تصریح می کنند: لازم میدانیم از رویکرد جدید آن سازمان نسبت به روستاها ابراز خرسندی نموده و امیدواریم شاهد ادامه این روند بیش از پیش باشیم.
110

Share