پاسخ تند آشنا به کسانی که مسئولان را خائن می‌دانند

آشنا نوشت: تکفیری‌های ‌جدید بدنبال خلق این تصویر پریشان از نظام هستند که گویا بسیاری از رؤسای جمهور، رؤسای مجلس، نخست وزیران، علما و مسئولان یا از اول خائن بوده اند یا بعدا خائن شده اند یا رأس فتنه بوده اند یا ساکت بوده اند یا بصیرت نداشته اند یا در صدد براندازی آن هستند. زهی خیال باطل.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، مشاور رئیس‌جمهور به کسانی که مسئولان را خائن می‌دانند واکنش تندی نشان داد.

حسام الدین آشنا در حساب توییتری خود نوشت:

تکفیری‌های ‌جدید بدنبال خلق این تصویر پریشان از نظام هستند که گویا بسیاری از رؤسای جمهور،رؤسای مجلس، نخست وزیران، علماو مسئولان یا از اول خائن بوده اند یا بعدا خائن شده اند یا رأس فتنه بوده اند یا ساکت بوده اند یا بصیرت نداشته اند یا در صدد براندازی آن هستند. زهی خیال باطل.

Share