اسامی منتخبان شورای شهر سنگر اعلام شد

با پایان یافتن شمارش آرای پنجمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر سنگر منتخبین مردم معرفی شدند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا منتخبین پنجمین دوره شورای اسلامی شهر سنگر معرفی شدند.

با پایان یافتن شمارش آرای پنجمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر سنگر ، اسامی منتخبینی که به ترتیب حائز کسب بیشترین آرا شدند، به شرح زیر می باشد:

بنابراین با توجه به اینکه تعداد اعضای اصلی شورای این شهر ۵ نفر و تعداد اعضای علی البدل آن ۳ نفر می باشد

۱ – آقای  ابراهیم زرین بازقلعه نام پدرقربان دارای ۱۵۰۴ رای
۲ – آقای  حسن محمدی نام پدرمحمد دارای ۱۴۸۹ رای
۳ – خانم  مریم معصومی بالاشادهی نام پدرمنصور دارای ۱۴۰۰ رای
۴ – آقای رحیم پورطالمی نام پدرحسن دارای ۱۳۳۲ رای
۵ – آقای  نادر کبریائی جوبنه نام پدرعلى دارای ۱۲۷۳ رای

اعضای علی البدل:

۱ – آقای  حجت کیاهی کدوسرائی نام پدر قربانعلى دارای ۱۱۶۰ رای
۲ – آقای  سیف اله سهرابی طالمی نام پدر ابوالقاسم دارای ۹۰۲ رای
۳ – آقای  محمدرضا پوررجبی طالمی نام پدر احمد دارای ۸۹۹ رای

Share