تصاویری از قوهای فریاد کش در بندرکیاشهر

همه ساله با شروع فصل سرما و سرد تر شدن هوا در عرض های شمالی در بخش هایی از شمال اروپا و روسیه دسته های قوهای گنگ و فریاد کش به مناطق گرمتر و تالابی شمال ایران مهاجرت می کنند و تا پایان زمستان میهمان مزارع کشاورزی ، آب بندان هاو تالاب های استانهای گیلان […]

همه ساله با شروع فصل سرما و سرد تر شدن هوا در عرض های شمالی در بخش هایی از شمال اروپا و روسیه دسته های قوهای گنگ و فریاد کش به مناطق گرمتر و تالابی شمال ایران مهاجرت می کنند و تا پایان زمستان میهمان مزارع کشاورزی ، آب بندان هاو تالاب های استانهای گیلان و مازندران و بخشهایی از گلستان هستند.

Share