بودجه ۱۷ میلیاردی باشگاه ملوان بندرانزلی برای فصل اینده

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،سخنگوی باشگاه ملوان بودجه فصل آینده این باشگاه را رقمی در حدود ۱۷ میلیارد تومان عنوان کرد. ارسطو عزتیان در مورد بودجه ۷ میلیارد تومان تیم فوتبال ملوان برای فصل آینده گفت: بودجه ۷ میلیاردی فقط مختص تیم فوتبال بزرگسالان ملوان است و با توجه به ۱۰ میلیارد تعهدات […]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،سخنگوی باشگاه ملوان بودجه فصل آینده این باشگاه را رقمی در حدود ۱۷ میلیارد تومان عنوان کرد.MALAVAN

ارسطو عزتیان در مورد بودجه ۷ میلیارد تومان تیم فوتبال ملوان برای فصل آینده گفت: بودجه ۷ میلیاردی فقط مختص تیم فوتبال بزرگسالان ملوان است و با توجه به ۱۰ میلیارد تعهدات باشگاه ملوان در فصول گذشته که اکنون در دستور کار مالک باشگاه قرار گرفته است، بودجه فصل آینده ملوان رقمی در حدود ۱۷ میلیارد تومان است.

بیست چهارده/

Share