آخرین تصاویر منتشرشده از تروریست مسعود رجوی در پادگان اشرف

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از دیده‌بان، تصاویر زیر بخشی از زوایای دیده نشده از اردوگاه های منافقین را به نمایش می گذارد که تا کنون در هیچ یک از پایگاه های اطلاع رسانی منتشر نشده است. این تصاویر حدود ۱۰ سال پیش تهیه شده است. “اشرف‌السادات مرتضایی” با نام هنری “مرضیه” […]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از دیده‌بان، تصاویر زیر بخشی از زوایای دیده نشده از اردوگاه های منافقین را به نمایش می گذارد که تا کنون در هیچ یک از پایگاه های اطلاع رسانی منتشر نشده است. این تصاویر حدود ۱۰ سال پیش تهیه شده است.

4646568615646546_2
“اشرف‌السادات مرتضایی” با نام هنری “مرضیه” در کنار کرسی رجوی

4646568615646546_3

رجوی همواره از قرار گرفتن در میان نیروهایش هراس داشت که به یکباره عقده سالیان اسیری را با کشتن وی پایان دهند.

4646568615646546_4

رجوی پس از انقلاب ایدئولوژیک همواره زنانی را که به شدت از وی هراس داشتند را در راس کادرهای سازمان قرار داد.

4646568615646546_5

نمادسازی ها در پادگان اشرف

4646568615646546_6

رجوی همواره در ساعات ابتدایی صبح به پیاده روی و عکس گرفتن در پادگان می پرداخت تا تصاویر تبلیغاتی خود را برای عناصر سازمان تهیه کند.

 

Share