اهدای یکدستگاه فتومتربیوشیمی توسط خیّر سلامت به بیمارستان نیکوکار املش

یک دستگاه فتومتر بیوشیمی توسط خانواده خیّر سلامت مرحومه عنایتی صوفی خریداری و به بخش آزمایشگاه بیمارستان نیکوکار املش اهدا شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا یک دستگاه فتومتر بیوشیمی به ارزش ۲۷ میلیون تومان توسط خانواده خیّر سلامت مرحومه عنایتی صوفی خریداری و به بخش آزمایشگاه بیمارستان نیکوکار املش اهدا شد.

دستگاه فتومتر بیوشیمی خریداری شده مجهز به سیستم بیلی روبین متر نوزاد می باشد و با توجه به فعال بودن بخش اطفال در بیمارستان نیکوکار، تجهیز واحد آزمایشگاه به این فتومتر گامی مهم در بررسی عملکرد کبد و صفرا در نوزادان مبتلا به یرقان می باشد.

Share