استقرار هیأت بازرسی در بیمارستان فوق تخصصی قلب دکتر حشمت رشت

هیأت بازرسی اداره کل بازرسی استان گیلان(گروه فرهنگی و اجتماعی) از تاریخ از تاریخ ششم مرداد لغایت ۱۱ شهریور ۹۸ در بیمارستان فوق تخصصی قلب دکتر حشمت رشت مستقر می شوند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا هیأت بازرسی این اداره کل (گروه فرهنگی و اجتماعی) از تاریخ ششم مرداد لغایت ۱۱ شهریور ۹۸ در بیمارستان فوق تخصصی قلب دکتر حشمت رشت  شهریومستقر می شوند.

چنانچه کارکنان و شهروندان محترم درخصوص عملکرد و اقدامات این دستگاه اجرائی شکایت یا اعلاماتی دارند می توانند به هیأت بازرسی مستقر مراجعه و یا با شماره تلفن گویای ۱۳۶ تماس حاصل فرمایند.

ضمناً؛ سامانه رسیدگی به شکایات سازمان بازرسی کل کشور به‌ نشانی اینترنتیhttp://shekayat.bazresi.ir آماده دریافت شکایات و اعلامات شهروندان محترم در این زمینه است.

Share