تصاویر | باغات چای آتش گرفته لنگرود یک روز پس از حادثه

حوالی ظهر روز دوشنبه آتش‌ سوزی گسترده ای در سطح وسیعی از باغات چای و مرکبات منطقه کومله لنگرود اتفاق افتاد که در پی آن بیش از ۵۰۰ میلیون تومان خسارت وارد شد.

حوالی ظهر روز دوشنبه آتش‌ سوزی گسترده ای در سطح وسیعی از باغات چای و مرکبات منطقه کومله لنگرود اتفاق افتاد که در پی آن بیش از ۵۰۰ میلیون تومان خسارت وارد شد.

Share