سکانسی از «پایتخت» که به نام ترکیه تمام شد!+عکس

بعد از انتقاد های اساسی به سریال پایتخت، سکانسی از «پایتخت» که در نوشهر ضبط شد، اما به نام ترکیه تمام شد!

پس از انتقادات از سریال پایتخت به خاطر تبلیغ گردشگری ترکیه، برخی رسانه ها با انتشار این عکس مدعی شده اند: سکانس بالن که در این سریال به روی آنتن رفت و بعنوان جاذبه زیبایی و گردشگری ترکیه پخش شد، درواقع در نوشهر _ روستای _ خیرسر ضبط شد.

Share