نتیجه انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه انزلی/خسته بند راهی بهارستان شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،نتیجه انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه شهرستان بندر انزلی از تجمیع آن توسط هیئت اجرایی و هیئت نظارت شهرستان توسط فرمانداری اعلام شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از فرمانداری بندر انزلی ،نتیجه انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه شهرستان بندر انزلی از تجمیع آن توسط هیئت اجرایی و هیئت نظارت شهرستان توسط فرمانداری اعلام شد.

لازم به ذکر است هر گونه آمار و اطلاعاتی که با نتیجه اعلام شده مغایرت داشته است کذب است.

حسن خسته بند با ۱۴۹۴۸ رای راهی بهارستان شده است و حسن دادرس با کسب ۹۲۱۸ رای در جایگاه دوم ایستاده است.

آگهی نتایج انتخابات انزلی

tel final1

Share