پلمب یک نانوایی به علت ارزان فروشی و پخت نان صلواتی!

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا این نانوایی در منطقه خیرآباد شهرستان ورامین به دلیل فروختن نان با قیمتی کمتر از نرخ مصوب، توسط کارگروه آرد و نان ورامین پلمب و از ادامه کار آن جلوگیری شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا یک واحد خبازی نان بربری در ورامین به دلیل ارزان‌فروشی و عرضه نان با قیمتی کمتر از نرخ مصوب، پلمب شد.
nan000013_PhotoAایرنانوشت؛ این نانوایی در منطقه خیرآباد شهرستان ورامین به دلیل فروختن نان با قیمتی کمتر از نرخ مصوب، توسط کارگروه آرد و نان ورامین پلمب و از ادامه کار آن جلوگیری شد. از زمان افزایش قیمت نان در سطح شهرستان ورامین، کیفیت پخت نان و نیز رعایت قیمت مصوب مورد تاکید کارگروه آرد و نان شهرستان بوده و برهمین اساس نظارت مستمری نیز بر فعالیت واحدهای نانوایی اعمال می‌شود. این واحد نانوایی، نان بربری را ۱۰۰ تومان ارزان‌تر از قیمت مصوب می‌فروخت و روزهای پنجشنبه نیز نان را رایگان و صلواتی به مردم عرضه می‌کرد.دیارمیرزا
با شکایت عده‌ای از واحدهای خبازی شهرستان، کارگروه آرد و نان ورامین نسبت به پلمب این واحد نانوایی اقدام کرد. این در حالی است که بسیاری از مردم شهرستان ورامین از کیفیت نان‌های عرضه شده در سطح شهرستان گلایه داشته و کم‌فروشی و گران‌فروشی نان را مهم‌ترین مشکل این روزهای واحدهای نانوایی سطح شهرستان می‌دانند.
حسین میرزایی رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان ورامین رعایت نرخ مصوب از سوی تمامی واحدهای نانوایی را الزامی قانونی دانست و درباره پلمب این واحد نانوایی گفت: رعایت قانون باعث ایجاد نظم در جامعه می‌شود و اگر قرار باشد هر کس به واسطه برداشت خود نسبت به برخورد با قانون اقدام کند نمی‌توان بازار مصرف را کنترل کرد.

Share