حمایت برخی دستگاه‌ها به گسترش تخلفات شرکت‌های پدیده،تبرک و پردیسبان دامن زد

ما خودمان در زمینه حقوق بشر مدل مستقل داریم/امروز در دنیا حقوق انسانی و آزادی بیان لگد مال می‌شود

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا وزیر دادگستری گفت: حمایت برخی دستگاه‌ها به گسترش تخلفات شرکت‌های پدیده،تبرک و پردیسبان دامن زد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا وزیر دادگستری گفت: حمایت برخی دستگاه‌ها به گسترش تخلفات شرکت‌های پدیده،تبرک و پردیسبان دامن زد.

pormohammadiمصطفی پورمحمدی گفت: متاسفانه شرکت‌های پدیده، تبرک و پردیسبان طی چند سال گذشته تخلفات زیادی انجام داده‌اند.او گفت: قوه قضاییه با آگاهی از تخلفات صورت گرفته به طور مکرر تذکراتی را به مدیران این شرکت‌ها داده بود، ولی متاسفانه این افراد به این هشدارها توجهی نکردند.

پورمحمدی گفت: در کنار بی‌توجهی مدیران این شرکت‌ها، حمایت برخی دستگاهها در تخصیص تسهیلات، برخی مجوزها و امتیازات به این واحدها باعث شد این مجموعه‌ها بتوانند به راحتی قوانین را نادیده گرفته و نقض کنند.

وزیر دادگستری در ادامه با رد فرضیه دولتی بودن این شرکت‌ها، گفت: هرچند رد پای برخی مدیران دستگاه‌ها و نهادهای دولتی در این تخلفات شناسایی شده، ولی هیچ یک از این شرکت‌ها دولتی نبوده و وابستگی به دولت نداشته‌اند.

پورمحمدی یادآور شد: دولت یازدهم از ابتدا نسبت به فعالیت این بنگاه‌ها حساسیت داشت و خواستار شفاف‌سازی د رخصوص چگونگی فعالیت این شرکت‌ها از سوی مدیران آنها بود.

این مسئول در پایان گفت: خوشبختانه اکنون نگاه مشترکی بین دستگاه‌های نظارتی و قوه قضاییه برای بررسی تخلفات صورت گرفته ایجاد شده که امید است این بررسی‌ها جامع و نتیجه‌بخش باشد.
/ایسنا

Share