رقابت برای کرسی ریاست شورای شهر رشت شدید است

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،فرماندار رشت با تاکید بر رقابت سالم در انتخاب هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر رشت، بیان کرد: رقابت سالم موجب رشد و توسعه شهر رشت می‌شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،فرماندار رشت با اشاره به انتخاب هیئت رئیسه شورای اسلامی این شهر اظهار کرد: طبق برنامه زمانبندی قرار بود انتخاب هیئت رئیسه شورای شهر رشت در روز یکشنبه هفته جاری برگزار شود.farmandar&shora2

سید عیسی مهدوی از احتمال برگزاری انتخاب هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر رشت در چهارشنبه هفته جاری خبر داد و افزود: دهم شهریور ماه جاری پروفسور مجید سمعیی به دعوت شورای شهر رشت به این شهر سفر می‌کند و این موضوع سبب به عقب افتادن انتخاب هیئت رئیسه شده است.

مهدوی با تاکید بر رقابت سالم در انتخاب هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر رشت، بیان کرد: رقابت سالم موجب رشد و توسعه شهر رشت می‌شود.

این مسئول، رقابت اعضای  اسلامی شهر رشت برای کرسی ریاست این شورا را شدید عنوان کرد./فارس

 

Share