خیابان ورودی فرودگاه رشت به ترمینال جدید تعریض می شود

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا بر اساس طرح محوطه سازی جدید وهماهنگ باطرح جامع فرودگاه سردار جنگل رشت، طرح تعریض خیابان از ورودی این فرودگاه به سمت ترمینال جدید وتفکیک مسیر آن از ترمینال یک آغاز شده و با راه اندازی مسیر جدید، مسافران به محض ورود در فرودگاه رشت می توانند به طور […]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا بر اساس طرح محوطه سازی جدید وهماهنگ باطرح جامع فرودگاه سردار جنگل رشت، طرح تعریض خیابان از ورودی این فرودگاه به سمت ترمینال جدید وتفکیک مسیر آن از ترمینال یک آغاز شده و با راه اندازی مسیر جدید، مسافران به محض ورود در فرودگاه رشت می توانند به طور مستقیم وارد محوطه ترمینال جدید شوند.
rezvani.airport.irبه  نقل از روابط عمومی اداره کل فرودگاه گیلان، مدیر کل فرودگاه سردار جنگل در اینباره گفت: با تصویب طرح محوطه سازی فرودگاه رشت، خیبان منتهی به ترمینال جدید این فرودگاه که به طول۳۰۰ متر می باشد به میزان ۷مترتعریض می شود و راه مستقیم دوطرفه برای ورود و خروج مسافران ایجاد خواهد شد.
مهندس فتاح رضوانی هزینه این پروژه را دو میلیارد و یکصد میلیون ریال اعلام کرد که از محل اعتبارات شرکت فرودگاههای کشور تامین خواهد شد و افزود: این پروژه از روز گذشته نهم تیر ماه آغاز شده و در مدت۲۰روز به پایان می رسد.
وی همچنین به تسطیح فاز دوم محوطه ترمینال جدید اشاره کرد و اظهار داشت: با توجه به اینکه فاز دوم محوطه سازی ترمینال جدید از اعتبارات استانی تامین خواهد شد و اعتبار در نظر گرفته شده هنوز تخصیص پیدا نکرده فلذا مقرر گردید جهت جلوگیری از رشد بی رویه علفهای هرز تسطیح ومنظره نامناسب محوطه مذکور به مساحت۲۰هزار مترمربع و با هزینه۲۰۰ میلیون ریال از محل اعتبارات شرکت فرودگاههای انجام شود.

Share