تشکیل اولین نشست کارگروه سرمایه گذاری و اشتغال در سیاهکل

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا اولین نشست کارگروه سرمایه گذاری و اشتغال شهرستان سیاهکل به ریاست مهندس حیدری فرماندار شهرستان در تاریخ ۷ خرداد تشکیل شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا اولین نشست کارگروه سرمایه گذاری و اشتغال شهرستان سیاهکل به ریاست مهندس حیدری فرماندار شهرستان  تشکیل شد.

image_galleryدر ابتدای این جلسه مهندس محمدیان، معاون فرماندار به تبیین اهمیت و افق اهداف این کارگروه پرداختند وبر لزوم برنامه ریزی و توجه بیشتر مسئولین و ادارات تاکید نمودند.

در ادامه جلسه مهندس حیدری، فرماندار شهرستان سیاهکل با توجه به شعار امسال وسیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری ونیاز به رفع محرومیتها و لزوم کاهش نرخ بیکاری، برنقش و اهمیت ویژه این کارگروه در جهت توسعه و اشتغال پایدار شهرستان تاکید نمود و اظهار داش: با وجود اینکه ادارات شهرستان(جزیره ای) هرکدام وظایف محوله خاص خود را دارند، لیکن در این امر همه ادارات بصورت مجموعه ای با همفکری و همدلی می توانند در تحقق اقتصاد مقاومتی و رفع بیکاری و جذب سرمایه گذاری نقش موثرتری داشته باشند.

ایشان با آغاز فعالیت و برنامه ریزی کارگروه سرمایه گذاری و اشتغال از تمامی مسئولین ذیربط همت و تلاش مستمر و دلسوزانه در خصوص تحقق این امر را خواستار شده و بیان داشتند که در این شرایط هیچگونه اهمال کاری و سستی از هیچ سازمان و اداره ای پذیرفتنی نیست.

درپایان روسای ادارات به بیان پیشنهادات و نقطه نظرات خود پرداخته و مقرر گردید که پس از بررسی های کارشناسانه درهر یک از ادارات ، آمارها، گزارشات و پیشنهادات کاربردی خود را در زمینه های سرمایه گذاری و اشتغال در جلسه آتی جهت مباحثه و تصمیم گیری ارائه دهند.

Share