اشتباه عجیب در نشست خبری دو وزیر+عکس

نصب بنری با حروفچینی اشتباه

نصب بنری با حروفچینی اشتباه
27232_874

Share