مسئولیت مدنی هیات امنا دانشگاه آزاد گیلان در عدم اجرای مصوبه و زیان مالی به اعضای هیات علمی

شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان مرجع عالی سیاستگذاری، تعیین خط مشی، تصمیم گیری و هماهنگی و هدایت امور فرهنگی، آموزشی و پژوهشی کشور در چارچوب سیاست‌های کلی نظام محسوب می‌شود.

 دکتر عباس خلیل زاده
استادیار دانشگاه آزاد اسلامی رشت

شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان مرجع عالی سیاستگذاری، تعیین خط مشی، تصمیم گیری و هماهنگی و هدایت امور فرهنگی، آموزشی و پژوهشی کشور در چارچوب سیاست‌های کلی نظام محسوب می‌شود و تصمیمات و مصوبات آن لازم الاجرا و در حکم قانون است. شورای عالی انقلاب فرهنگی در راستای  تعیین سیاستهای نظام آموزشی و پرورشی و آموزش عالی کشور در جلسه ۷۲۱ مورخ ۲/۸/ ۱۳۹۱ «ترکیب و وظایف و اختیارات هیات امنای استانی دانشگاه آزاد اسلامی» را به تصویب رساند.

در بند ۷ ماده ۲ در باره وظایف و اختیارات هیات امنای استانی دانشگاه آزاد اسلامی آمده است:

«نظارت بر اجرای صحیح و کامل آیین نامه‌های مالی و معاملاتی، آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و دانشجویی دانشگاه و مقررات مربوط به اعضا ء هیات علمی و کارکنان اداری و تعرفه حقوق و دستمزد و نظارت بر اجرای صحیح برنامه سالیانه و میان مدت و بلند مدت دانشگاهی»

اما متاسفانه هیات امنا و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان به جای «نظارت بر اجرای صحیح و کامل آیین نامه‌ها های مالی دانشگاه»، در بخشنامه‌ها و آیین نامه‌های سازمانی دخل و تصرف کرده، و خسارات مالی بسیاری به اعضای هیات علمی وارد نموده است در حالیکه آیین نامه‌های مذکور به صورت صحیح در واحدهای دانشگاهی تهران و علوم و تحقیقات و سایر استانها اجرا می‌شود و رئیس دانشگاه طبق ماده ۲ قانون مسئولیت مدنی باید پاسخگوی زیان وارده به اعضا باشد. برای مثال موارد ذیل ذکر می‌شود:

۱-نمونه اول: پرداخت حق التدریس

طبق نامه شماره ۸/۳۹۹۸۶/۱۳۹۷ تاریخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۷ مدیر کل حوزه ریاست دانشگاه آزاد اسلامی مبلغ حق التدریس یک ساعت استادیار پایه ۱ در سال ۹۸-۹۷، ۲۲۲۷۷۴ ریال می‌باشد که در استان تهران و علوم تحقیقات تهران پرداخت می‌شود اما مبلغ حق التدریس استادیار پایه ۱ در سال ۹۸-۹۷ در دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت ۱۳۰۲۲۲ ریال می‌باشد یعنی در هر ساعت تدریس مبلغ ۹۲۵۵۲ ریال اختلاف دارد که در تهران پرداخت می‌شود ولی درواحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان پرداخت نمی‌شود و این اختلاف در تمام سطوح و پایه‌های دانشیاری و استادی با شکاف بیشتری دیده می‌شود.

.۲-نمونه دوم: پرداخت حق الزحمه پایان نامه‌ها

بخشنامه ۹۵/ص/۷۰/۱۹۴۹۲ تاریخ ۱۳/۰۳/۱۳۹۵ سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی در باره جدول حق الزحمه نهایی پرداختی پایان نامه‌های ارشد و دکتری که در تهران و واحد جامع علوم و تحقیقات و حتی واحدهای استانی که از مدیریت کارآمد و توانمند برخوردارند مثل واحد خراسان شمالی و حتی واحد اردبیل و…، عین بخشنامه اجرا می‌شود اما در بعضی استانها مثل استان گیلان اجرا نمی‌شود برای مثال: طبق بخشنامه مذکور حق راهنمای پایان نامه کارشناسی ارشد برای پایه ۲۰،۱۲۸۰۰۰۸۴ ریال می‌باشد که در واحدهای رشت و دیگر واحدهای استان گیلان مبلغ ۷۸۰۰۰۰۰ ریال پرداخت می‌شود که مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰ ریال اختلاف مبلغ دارد و این اختلاف در مرتبه‌های دانشیاری و استادی بیشتر است.

۳-. نمونه سوم: پرداخت حق ناظر پایان نامه

طبق بخشنامه‌ی شماره ۷۳/۳۵۲۶۸۴ مورخ ۲۲/۱۰/۹۲ برای نظارت پایان نامه کارشناسی ارشد مبلغ ۸۰۰۰۰۰ ریال و برای نظارت پایان نامه دکتری مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال در واحدهای دانشگاهی تهران و علوم و تحقیقات و اغلب استانها پرداخت می‌شود اما در واحد رشت و واحدهای استان گیلان به یک استادیار دارای درجه دکتری بابت نظارت در جلسه دفاع یک ساعته فقط مبلغ ۳۰۰۰۰۰ ریال پرداخت می‌شود.

نمونه چهارم: حق مدیریت مدیران گروه

 مطابق بخشنامه شماره ۴۸۷۰۴/۵۳ مورخ ۲۳/۴/۹۳ هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی میزان حق مدیریت گروه آموزشی در واحد جامع حداقل ۵۷۶۰۰۰۰ و حداکثر ۷۲۰۰۰۰۰ ریال می‌باشد که در همه‌ی واحدهای تهران و علوم و تحقیقات طبق بخشنامه عمل می‌شود اما در واحد رشت که واحد جامع است حتی حداقل مبلغ پرداخت نمی‌شود و حتی نصف حداقل یعنی ۲۷۰۰۰۰۰ ریال پرداخت می‌شود که ستمی مضاعف بر مدیران گروه است که باید ۱۰۰ ساعت حضور کارتی، خارج از زمان تدریس هم داشته باشند.

    پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا: انتشار مطالب خبری و یادداشت های دریافتی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.

Share