فرماندار شهرستان لنگرود منصوب شد+ سوابق

عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور در حکمی سیروس شفقی را به سمت فرماندار شهرستان لنگرود منصوب کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، وزیر کشور در حکمی سیروس شفقی را به سمت فرماندار شهرستان لنگرود منصوب کرد.

دکتر عبدالرضا رحمانی فضلی با صدور حکمی سیروس شفقی را به عنوان فرماندار شهرستان لنگرود منصوب کرد.

هم اکنون محمد رنجبر نیاول سرپرست فرمانداری شهرستان لنگرود است.

به گزارش دیارمیرزا، در کارنامه کاری سیروس شفقی سابقه فرمانداری شهرستانهای رشت، آستارا و کرج دیده می شود.

Share