اعضای هیئت مدیره شرکت تعاونی توسعه و عمران فومن مشخص شدند

با برگزاری دومین مرحله از انتخابات در عصر روز پنجشنبه اعضای هیئت مدیره شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان فومن انتخاب شدند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا با برگزاری انتخابات در عصر روز پنجشنبه اعضای هیئت مدیره شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان فومن انتخاب شدند.

براساس این گزارش در دومین مرحله از برگزاری انتخابات از میان ۵۳نفری که حائز اکثریت آرا شده بودند دستور کار انتخاب ۷ عضو هیات مدیره مورد اجرا قرار گرفت که پس از اخذ آرا آقایان خلیل سمیعی، مهدی صالحی، کاظم قربانی علی پورخوش سعادت، جلیل سندی، سید ناصر پرهیزکار و سیامک احمد زاده به عنوان ۷ عضو هیات مدیره انتخاب شدند.

همچنین محمد فلاح، سمیه نعمتی و سید مجتبی موسوی به عنوان بازرسین شرکت برگزیده شدند.

گفتنی است انتخاب رئیس هئیت مدیره و مدیرعامل شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان فومن برعهده اعضای هئیت مدیره است.

Share