وام خوب، وام بد! چه موقع وام بگیریم؟

تلخ ترین بخش وام، بازپرداخت آن است. اگر درباره نحوه بازپرداخت واقع بین نباشید مجبورید کار خطرناک بعدی را انجام دهید؛ گرفتن وام برای پرداخت وام. این هم یک رفتار غیر منطقی دیگر است. پس قبل از اخذ وام به فکر نحوه باز پرداخت آن باشید و حتما در برآورد توانمندی های خود واقع بینانه تصمیم بگیرید.

رضا سیف پور، مدرس سوادمالی و فنون مذاکره

سالهاست که در جامعه ما دریافت هرچه بیشتر « وام » به یکی از اولویت های زندگی مردم تبدیل شده است. یادم می آید همین چند سال پیش که وضعیت استخدام ها بهتر بود، خانواده ها برای فرندان خود به دنبال همسر یا شوهر کارمند بانک می گشتند. ایشان معتقد بودند که اگرچه ممکن است حقوق کارمندان بانک در مقایسه با دیگر کارمندان چندان بالا نباشد اما آنها از یک امتیاز بسیار مهم برخوردار بودند که آن هم چیزی نیست جز امکان دریافت وام های متعدد با سود کم!

فارغ از اینکه این تفسیر از ازدواج تا چه حد درست یا غلط است باید به نکته ظریف مستتر در آن یعنی عطش وام در جامعه دقت کنیم. جالب اینکه هم اکنون هم این تصور کم و بیش در جامعه ما جاری است. با این حال جا دارد از خود بپرسیم؛ آیا هر وامی خوب است؟ شاید این سوال برایتان جالب باشد و بپرسید مگر ما «وام خوب» و «وام بد» هم داریم؟ پاسخ به این سوال مثبت است. در واقع یک وام خوب دو ویژگی مهم دارد؛ اول آنکه نرخ بهره واقعی آن از نرخ واقعی تورم پایین تر است و دوم آنکه حتما باید بتوانیداز آن وام برای سرمایه گذاری استفاده نمایید در غیر اینصورت آن وام با همه جذابیت هایش یک وام بد است! البته لطفا دقت داشته باشید که نرخ واقعی تورم اغلب از نرخ اعلام شده توسط دولت و بانک مرکزی به مراتب بیشتر است.

همچنین نرخ بهره واقعی وام، چنانچه برای اخذ آن مجبور باشید تا مدتی پول خود را بصورت سپرده در نزد بانک قرار دهید، از نرخ بهره اعلام شده توسط خود بانک بیشتر خواهد شد.

علی رغم این توضیحات متاسفانه گاهی هم ممکن است افراد به دلیل شرایط خاص زندگی مجبور به اخذ وام شوند که این اصلا خوب نیست. در چنین شرایطی وام گیرنده دیگر نمی تواند به دو مولفه فوق چندان دقت نماید. با اینحال برای اینکه در مورد وام بتوانید تصمیم درستی بگیرید و کمتر متضرر شوید به چهار نکته زیر توجه داشته باشید:

– وام بگیرید اما نه بی هدف

وام بیهوده گرفتن هیچ فایده ای ندارد. بهترین کار این است که از وام برای سرمایه گذاری کنید.

– به بانک ها خیلی اعتماد نکنید

در هنگام اخذ وام و یا قبل از آن، از متصدی تسهیلات بانک بخواهید تا متن قرارداد وام را در اختیارتان بگذارد . همچنین خوب است قبل از تصمیم نهایی از تجارب دیگران هم استفاده کنید . بی گمان اطلاعات جالبی پیدا می کنید.

– برای خرید قسطی یا مخارج جاری زندگی وام نگیرید

بهتر است با پول وام خرید نقدی کنید . آن هم خریدهای مهم و بزرگ زندگی . به عبارت دیگر اخذ وام برای سپری کردن زندگی عادی و تامین هزینه های جاری اصلا پسندیده نیست و بدتر از همه آنکه بخواهید با وام خرید قسطی با سود های بالا انجام دهید . در این زمان شما بی آنکه خود بدانید در حال باز پرداخت یک وام با سود مضاعف هستید و این اصلا منطقی نیست.

– برای پرداخت اقساط واقع بین باشید

تلخ ترین بخش وام، بازپرداخت آن است. اگر درباره نحوه بازپرداخت واقع بین نباشید مجبورید کار خطرناک بعدی را انجام دهید؛ گرفتن وام برای پرداخت وام. این هم یک رفتار غیر منطقی دیگر است. پس قبل از اخذ وام به فکر نحوه باز پرداخت آن باشید و حتما در برآورد توانمندی های خود واقع بینانه تصمیم بگیرید.

• ارتباط با نویسنده : ۰۹۱۱۱۳۸۱۷۰۲

Share