برای پایان دادن به مناقشات آموزش و پرورش در صورت لزوم چند وزیر را قربانی کنیم

رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور گفت: ۳۰ سال است که بر سر حدود مشارکت بخش غیردولتی در آموزش و پرورش و حدود تصدی‌گری دولت در این زمینه مناقشه داریم.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا جمشید انصاری، رئیس سازمان امور اداری و استخدامی در افتتاحیه اولین همایش ملی اقتصاد آموزش و پرورش گفت: اداره امور عمومی همیشه در سه سطح مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ سطح اول بیشتر به مباحث نظری می پردازد و سطح نظریه دولت تلقی می‌شود و در این مورد است که دولت چه مسئولیت‌هایی بر عهده دارد. سطح دوم سطح سیاستگذاری است؛ و چگونگی تحقق نظریه دولت که بیشتر بر مبانی حقوقی و قوانین اساسی مطرح می‌شود، در این سطح قرار دارد و آنچه که مناقشه برانگیز است، همین موضوع است.

او افزود: سطح سوم سطح اجرایی است و به موضوعاتی می‌پردازد که تحت عنوان حکمرانی خوب از آن یاد می‌شود و به کیفیت بخشی و بهره‌وری لازم می‌پردازد.

معاون رییس جمهور در خصوص قانون تحصیل رایگان پیش از انقلاب گفت: این قانون دولت را مکلف به فراهم کردن امکانات تحصیل رایگان می‌کرد. بعد از پیروزی انقلاب و مبتنی بر اصل سوم و ۳۰ قانون اساسی تحصیل تا پایان دوره متوسطه حقی عمومی است و دولت موظف به برقراری تحصیل رایگان است که در این مورد مناقشه‌ای نداریم.

وی ادامه داد: با وجود این شرایط در سطح دوم ۳۰ سال است که همچنان مناقشه داریم و دعوا بر سر آن است که حدود مشارکت بخش غیردولتی در آموزش و پرورش چه میزان باشد و تصدی گری دولت در این میان چطور باشد. این بحث به جز جنبه سیاستگذاری، وجه سیاسی هم پیدا کرده و این وجه بر سایر ابعاد غلبه دارد.

رئیس سازمان امور اداری و استخدامی گفت: منابعی که در اختیار آموزش و پرورش است، امکان کاستن ندارد؛ اما باید دید با این منابع چطور آموزش و پرورش را اداره کنیم و از همین منابع بخشی را برای کیفیت بخشی در نظر بگیریم.

انصاری اظهار کرد: برای رسیدن به پاسخ روشن باید به چند سوال اساسی در آموزش و پرورش پاسخ داد، سوال اول این است که آموزش رایگان به چه معناست؟ باید حد رایگان بودن را تعریف کنیم. آنچه بر عهده ماست آموزش رایگان است.

وی ادامه داد: اگر قبول داریم مدیریت تخصص است، چرا ۴۰ سال است برای واحد‌های آموزشی مدیر تربیت نمی‌کنیم و فکر می‌کنیم هر کسی که معلم است، مدیر هم می‌تواند باشد؛ البته این موضوع را در واحد‌های اداری هم داریم، اگر برنامه ریزی و کارگزینی تخصص است چرا نیرو برای آن تربیت نمی‌کنیم.

رئیس سازمان امور اداری و استخدامی گفت: وقتی بسیاری از مدارس و ادارات آموزش و پرورش مشکل جدی دارند، این موضوع به این بر می‌گردد که معلم و مدیری دو تخصص جدا از هم است و افرا‌دی که خبره کار نبودند در مصدر مدیریت قرار گرفته‌اند.

رئیس سازمان امور اداری و استخدامی در پایان اظهار داشت: در دنیا نسبت معلم به عوامل پشتیبانی ۲۵ به ۷۵ درصد است، اما این آمار در کشور ما بالای ۳۵ درصد است که باید ببینیم این موضوع چقدر با اهداف تعلیم و تربیت منطبق است. به طور کلی آموزش و پرورش را باید به سمت تخصصی کردن و متناسب کردن مشاغل پیش ببریم. در حوزه سیاستگذاری باید به مناقشات پایان دهیم و تصمیمات بزرگ بگیریم، حتی اگر شده چند وزیر را قربانی کنیم.

Share