حفظ آرامش و وحدت اعضا اولویت شورا باشد | نباید باعث دلسردی شهروندان شویم

حاجی پور در پایان شصتمین جلسه شورای شهر رشت با نقد از اجرای آبستراکسیون ابراز داشت: نباید به گونه ای عمل کنیم که باعث دلسردی شهروندان از عملکرد اعضای شورا شویم.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، اسماعیل حاجی پور در پایان شصتمین جلسه شورا خواستار حفظ آرامش از سوی دیگر اعضای شورا شد و از اصحاب رسانه نیز درخواست داشت تا با پرهیز از حواشی و جوسازی به ایجاد آرامش در بین شهروندان کمک کنند.

حاجی پور افزود: در شرایطی که اختلاف نظر در زمینه انتخاب شهردار بوجود آمده باید با پرهیز از ایجاد تنش و عدم مصاحبه هایی که باعث تشدید اختلاف نظر و ایجاد تقابل بین اعضا می گردد به سوی یک فضای عقلانی پیش برویم.

وی افزود: مردم به ما رای داده اند و ما وظیفه داریم از حق آنها جهت داشتن شهرداری اصلح دفاع کنیم.

حاجی پور با نقد از اجرای آبستراکسیون ابراز داشت: نباید به گونه ای عمل کنیم که باعث دلسردی شهروندان از عملکرد اعضای شورا شویم.

وی با اشاره به نتیجه انتخابات هیئت رییسه سال دوم و عدم انتخاب خود به عنوان رییس شورا باخت در فضای سیاسی را بخشی از کنش سیاسی دانست و خواستار پذیرش طرفین در عین حفظ آرامش گردید.

حاجی پور در انتها از اصحاب رسانه خواستار کمک به ایجاد آرامش در فضای مدیریت شهری شد.

Share