تصویب تعرفه های خدمات پرستاری در منزل | گیلان ۱۷ مرکز مشاوره پرستاری در منزل دارد

شیشه گران با اشاره به راه اندازی بخش هوم کر یونیت در بیمارستان های استان گیلان، بر معرفی «مراکز مشاوره پرستاری در منزل» به مردم، توسط رسانه ها تاکید کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از موج، معصومه شیشه گران، درباره توسعه مراکز مشاوره پرستاری در منزل در این استان اظهار کرد: با اجرای این طرح در استان، ساز و کاری در نظر گرفته شده که جلوی سودجویی از نیاز بیماران به خدمات پرستاری در منزل گرفته شود.

وی افزود: اخیرا مراکز مراقبت‌های پرستاری در منزل یا مراکز پرستاری جامعه نگر با تصویب تعرفه‌های آن در شورای عالی بیمه، جرقه‌های امیدی برای برخی بیماران خاص و مزمن روشن کرده که بستری‌های طولانی در بیمارستان طاقتشان را تاخت کرده است.

مدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان ادامه داد: مراکزمشاوره خدمات پرستاری در منزل از طریق بخش هوم کر یونیت بیمارستان‌ها و کادر درمانی به بیماران و مددجویان معرفی می‌شوند.

به گفته وی؛ مراکز خدمات پرستاری مراقبت در منزل براساس شرایط بیمارستان انتخاب می‌شوند همچنین بیمارانی به تشخیص یک تیم (مسئولیت تیم را پزشک معالج بیمار به عهده دارد) نه به تشخیص یک فرد، در صورت دارا بودن شرایط ادامه درمان در منزل از بخش هوم کر در بیمارستان خدمت پرستاری در منزل دریافت می‌کنند.

شیشه گران خاطر نشان کرد: این مراکز مشاوره برای ارائه خدمات پرستاری در منزل فعال هستند و خدمات آنها پس از مقطعی که بیماران بعد از بستری در بیمارستان ها به خانه باز میگردند ادامه روند بهبودی در منزل را به عهده دارند و سیستم‌های تعرفه‌ای و مالی آنها نیز به گونه‌ای است که رابطه مستقیم مالی بین پرستار و بیمار وجود ندارد.

این مسئول افزود: مراکز خدمات پرستاری بر اساس نیاز بیمار و به تشخیص یک پرستار مجرب، پرستار مورد نظر و خدمت مورد نیاز خود را دریافت می‌کنند و پرستار فقط خدمت را ارائه داده و دریافت تعرفه در مرکز صورت می‌گیرد.

شیشه گران تصریح کرد: یکی از مهمترین مشکلات توسعه این مراکز در کشور همواره عدم وجود تعرفه های مشخص برای مراقبت های پرستاری بوده است و تصویب تعرفه های خدمات پرستاری در منزل که با پیگیری معاونت پرستاری و حمایت های همه جانبه وزیر بهداشت اتفاق افتاد یک شروع جدید برای رشد و شکوفایی این مراکز است که موجب می شود پرستار بتواند علاوه بر بالین در سطح جامعه برای انواع گیرندگان خدمت و مخاطبان نظام سلامت مثمر ثمر باشد.

وی با بیان اینکه این تعرفه ها در اخرین جلسه هیئت دولت و پس از تایید شورای عالی بیمه به تصویب رسید افزود: به هر حال جامعه پرستاری باید در سطح جامعه و خانواده ها بتوانند خدمات ارائه دهند و قطعا تصویب تعرفه های خدمات پرستاری در منزل امکانی است که هم جزو الویت ها و شرح وظایف بسیار مهم پرستاران در سراسر دنیا تعریف شده است.

مدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان، تصریح کرد: به منظور خدمت رسانی سازمان یافته و علمی در سطح جامعه و منازل آیین نامه تاسیس مراکز مشاوره و ارائه مراقبت های پرستاری در منزل پس از تایید وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین و ابلاغ شده است.

به گفته وی، این واحد ها در بیمارستانها زیر مجموعه مدیریت پرستاری بیمارستان به شمار می روند که توسط حداقل یک پرستارکارشناس در هر شیفت اداره می شوند و ساعات کار این واحدها بنا بر سیاست بیمارستان به گونه ای تنظیم می شود که هنگام ترخیص بیمار فعال بشد.

گیلان در حال حاضر دارای ۱۷ مرکز مشاوره خدمات پرستاری در منزل است.

Share