آتش سوزی واحد مسکونی در کوی بیانی رشت

معاون عملیات سازمان آتش نشانی رشت علت حادثه را بی احتیاطی و قرار دادن البسه بر روی بخاری روشن اعلام داشت و گفت: ترک منزل و نبود مالک برای ساعتی موجبات بروز آتش سوزی را فراهم کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا  آتش سوزی در ساعت ۲۲:۱۵ دقیقه به مرکز ستاد فرماندهی ۱۲۵ آتش نشانی اعلام شد که سریعا ۳۵ آتش نشان بهمراه ۱۰ دستگاه خودروی اطفایی و یکدستگاه خودروی نردبان به محل حادثه اعزام شدند.

شهرام مومنی معاون عملیات سازمان آتش نشانی با بیان اینکه طبقه سوم یک باب آپارتمان ۴ طبقه طعمه شعله های آتش شده بود، ادامه داد: سریعا تیم نجات نسبت به جستجوی افراد محبوس شده احتمالی اقدام کردند.

وی ادامه داد: شعله های سرکش آتش که از پنجره اتاق خواب مشاهده می شد با یورش دو تیم اطفایی آتش نشانان، مهار و از گسترش و پیشروی آتش جلوگیری شد.

معاون عملیات سازمان آتش نشانی رشت علت حادثه را بی احتیاطی و قرار دادن البسه بر روی بخاری روشن اعلام داشت و گفت: ترک منزل و نبود مالک برای ساعتی موجبات بروز آتش سوزی را فراهم کرد.

مومنی میزان خسارت وارده را در دست بررسی خواند و گفت: خوشبختانه در این حادثه به کسی آسیب جانی نرسیده است.

Share