بیمه شدگان نگران لغو قرارداد با بیمارستانهای خصوصی گلسار و قائم نباشند!

اکبری گفت: متأسفانه بیمارستانهای خصوصی گلسار و قائم با درج اطلاعیه از پذیرش بیمه شدگان سلامت جلوگیری کردندکه باعث سرگردانی و نگرانی آنها گردید که این کار با حقوق بیمار و احترام به بیمار منافات دارد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا علی اکبری مدیرکل بیمه سلامت با اشاره به عدم پذیرش بیمه شدگان بیمه سلامت ، در دو بیمارستان خصوصی رشت گفت : حدود سه هفته پیش بیمارستانهای خصوصی گلسار و قائم نامه ای را تنظیم و به سازمان های بیمه گر پایه ارسال نمودند که در آن نامه خواستار دریافت مطالبات خود بودند و این اداره کل نیز ضمن رایزنی با ستاد سازمان در جهت دریافت اعتبار اقدام کرد و به این بیمارستانها اعلام گردید که طی هفته های جاری مطالبات دو ماه شهریور و مهر بصورت یکجا پرداخت خواهد شد که این کار انجام گرفت.

وی افزود: متأسفانه دو بیمارستان علی رغم قرارداد فیمابین نبایستی دست به چنین کاری می زدند.

اکبری گفت: این اداره کل سالهاست با بیمارستانهای خصوصی عقد قرارداد دارد بالاخص با بیمارستان گلسار که این قرارداد حدود ۲۱ سال و بعبارتی چیزی حدود ۲۵۲ ماه می شود  که این اداره کل  ۲۴۶ ماه را طی سالها پرداخت کرده است.

وی درادامه گفت: ۵ ماه از سال گذشته و ۱ ماه از سال ۹۶ مطالبات بیمارستان باقی مانده است که تلاش اداره کل بیمه سلامت این بوده و خواهد بود که با پیگیری بتوانیم منابعی را دریافت و پرداخت مطالبات را در حداقل زمان انجام دهیم.

مدیرکل بیمه سلامت یادآور شد: پرداخت بیمه های پایه به بیمارستانهای خصوصی بیست تا سی درصد می باشد و هفتاد تا هشتاد درصدمطالبات خود را  از طریق بیمه های تکمیلی دریافت می کنند.

اکبری افزود: ما سعی کردیم پرداخت بیمارستانهای خصوصی و دولتی را با هم پیش ببریم که درهردوبخش مطالبات تاماه هفت راپرداخت کردیم.

وی تاکید کرد: بیمارستانهای دولتی علی رغم اینکه به مانند بیمارستانهای خصوصی ازدریافت مطالبات خود عقب هستند ولی به مانند گذشته به بیمه شدگان این سازمان خدمت ارائه می کنند  اما متأسفانه بیمارستانهای خصوصی گلسار و قائم با درج اطلاعیه از پذیرش بیمه شدگان سلامت جلوگیری کردند که باعث سرگردانی و نگرانی آنها گردید که این کار با حقوق بیمار و احترام به بیمار منافات دارد.

وی با بیان اینکه ما ادعا نداریم که بدهکار نیستیم افزود: با توجه به شرایط مالی و اقتصادی کشور می بایست همکاری بیشتری می کردند.

مدیرکل بیمه سلامت با اشاره به اینکه دولت تدبیر و امید با همه تنگناهای مالی که داشت، طرح تحول سلامت رادراولویت ویژه برنامه های خود قرار داده و از این منظر حمایت های خوبی طی چهار سال درحوزه سلامت داشته است.

وی همچنین گفت: اقدام این دو بیمارستان در عدم پذیرش بیمه شدگان بیمه سلامت امری عجولانه و نادرست بوده است و علی رغم مذاکره با این دو بیمارستان، آنها اقدام به چاپ اطلاعیه کردند که منجر به انتشار آن در سایت های مختلف خبری گردید و شهروندان و بیمه شدگان را نگران و سرگردان نمود. لذا با این دو بیمارستان قرارداد را لغو کردیم تا شاهد بی نظمی هایی که ممکن است حقوق بیماران را به خطر اندازد نباشیم.

مدیرکل بیمه سلامت در پایان با اشاره به عدم پذیرش بیمه شدگان بیمه سلامت در دو بیمارستان گلسار و قائم گفت: بیمارستانهای دولتی، تامین اجتماعی وسایر بیمارستانهای خصوصی که از امکانات درمانی خوبی هم برخوردار می باشند آمادگی لازم برای پذیرش بیماران رادارند که درصورت مراجعه بیماران بیمه شده به این بیمارستانها خدمات درمانی لازم به آنان  ارائه می گردد.

Share