برای توسعه رشت همه باید مسیر همگرایی را طی کنند | اصلاحات درون سازمانی ضروری بود

شهردار رشت با بیان اینکه باید همه مسیر همگرایی را طی کنند تا شهری که می خواهیم را بسازیم، اظهار داشت: باید اقتصاد استان را خارج از رشت تحول بخشید تا اقتصاد رشت تحول پیدا کند.

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا سیدمحمدعلی ثابت قدم، شهردار رشت در نشست شوراهای سازمان‌های  وابسته به شهرداری رشت گفت: حوزه های شهری بسیار بسیط است و تمامی حوزه های خدمت رسانی به شهروندان را در پی می‌گیرد.

وی با بیان اینکه دلیل تشکیل این جلسه تغییراتی است که در حوزه مدیریت سازمان های شهرداری صورت پذیرفته است، اظهار کرد: سعی داریم که روند توسعه شهری را ارتقا دهیم.

ثابت قدم با اشاره به اینکه در سال ۹۴ نگاه مربوط به سه رویکرد جلب مشارکت های عمومی برای اعتماد سازی، برند سازی و سرمایه گذاری جهت رسیدن به توسعه را شروع کردیم، گفت: در اعتماد سازی در تمامی شهرها یک مشکل عمده وجود دارد.

شهردار رشت افزود: نیازمند ساختن یک اعتماد سازی بومی با توجه به گفتمان سازی ایجاد کنیم که ارتباط بین مردم و شهرداری وجود داشته باشد.

وی با بیان اینکه هدف ما ساختن شهری برای مردم بود و این موضوع نیازمند تعاملات سازمانی است زیرا شهری با این جمعیت و رفت آمد نمی تواند به صورت تمرکز گرایی اداره شود، گفت: باید اصلاحات درون سازمانی صورت می پذیرفت.

شهردار رشت اظهار کرد: برای اینکه به این هدف برسیم که شهروندان با درآمد خودشان شهر خود را بسازند قاعدتا باید درآمد داشته باشند.

وی با بیان اینکه باید همه مسیر همگرایی را طی کنند تا شهری که می خواهیم را بسازیم، اظهار داشت: باید اقتصاد استان را خارج از رشت تحول بخشید تا اقتصاد رشت تحول پیدا کند.

ثابت قدم گفت: اقتصاد در جایی که اعتماد محلی رخ ندهد، رشد نمی کند.

وی با اشاره اینکه برای اجرایی شدن برنامه های اجرایی باید از کلی گویی دور شویم، گفت: باید کیفیت انسانی برسیم.

ثابت قدم با بیان اینکه نباید نخبگان فقط در مجامع علمی باشند، گفت: سعی می کنیم از نقطه نظرات آنها استفاده نماییم.

 

Share