تصاویری از منتخبان مردم گیلان در نشست آشنایی با کارکردهای پارلمان

نشست توجیهی و آشنایی منتخبان دهمین دوره مجلس شورای اسلامی با روند قانونگذاری و نحوه کارکرد مجلس همزمان با سالرزو آغاز به کار نخستین دوره مجلس شورای اسلامی در سال ۵۹ ، برگزار شد.در تصاویر زیر مهرداد لاهوتی, ولی داداشی, محمدمهدی افتخاری, ذبیح نیکفر و اسدالله عباسی حضور دارند.

نشست توجیهی و آشنایی منتخبان دهمین دوره مجلس شورای اسلامی با روند قانونگذاری و نحوه کارکرد مجلس همزمان با سالرزو آغاز به کار نخستین دوره مجلس شورای اسلامی در سال ۵۹ ، برگزار شد.در تصاویر زیر مهرداد لاهوتی, ولی داداشی, محمدمهدی افتخاری, ذبیح نیکفر و اسدالله عباسی حضور دارند.


tel final1

Share