نتیجه آرا انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه شهرستان صومعه سرا

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،نتیجه نهایی انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه شهرستان صومعه سرا به تایید نهایی وزارت کشور نیز رسیده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از فرمانداری صومعه سرا ،نتیجه نهایی انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه شهرستان صومعه سرا که به تایید نهایی وزارت کشور نیز رسیده است به شرح ذیل می باشد:

entekh_2015-11-18_20-51-352۱-سید کاظم دلخوش اباتری  ۳۵۹۰۶
۲-شجاع اسراپوش پیرسرایی  ۲۰۷۲۱
۳-حمیدرضا خصوصی ثانی  ۱۷۲۷۶
۴-سعید رحمت زاده پشتیری  ۳۹۲۸
۵- علیرضا طالبی کلیدبری  ۲۸۹۲
۶- فرزام پوررمضان رودپشت  ۷۳۵
۷- لیلا غلامی دلیوند   ۶۲۶
۸- مهرداد پورنعمت نودهی   ۳۰۹
۹- مهدی پورمیرزا    ۲۶۱
۱۰-سعید باقری فرد  ۲۰۸
۱۱-ابراهیم حبیب زاده تنکابنی  ۱۰۲
۱۲-داوود نعمتی ضیابری۸۱

جمع کل آرا  ۸۳۰۴۵

همچنین:

-تعداد کل تعرفه مشخصات رای دهندگان و تعرفه ویژه نظارت وبرگ رای تحویل شده به این حوزه انتخابیه   ۱۱۵۰۰۰

-تعداد تعرفه مشخصات رای دهنده وتعرفه ویژه نظارت وبرگهای رای مصرف نشده باقیمانده   ۲۸۶۶۰

-تعداد برگ های تعرفه مصرف شده که به نام رای دهندگان صادر شده است  ۸۶۳۴۰

-تعداد برگهای تعرفه ویژه نظارت مصرف شده ۸۲۷۱۵

-تعداد برگهای رای  داخل صندوق  ۸۵۸۲۸

-تعداد برگهای رای باطله غیر ماخوذه  ۲۱

-تعداد برگهای رای باطله ماخوذه  ۲۷۶۲

(با توجه به تبصره ۳ماده۱۹ در حد نصاب انتخاب نماینده محاسبه نمی گردد)

-تعداد برگهای رای صحیح(ملاک محاسبه آراء نامزدها)   ۸۳۰۴۵

-تعداد کل برگهای رای ماخوذه(مجموع برگهای رای صحیح وباطله ماخوذه)  ۸۵۸۰۷

tel final1

 

 

Share