پرنده ای که از مترسک بترسد، از گرسنگی خواهد مرد

بیانیه ها و واکنش مدیران و اصحاب رسانه و پیشکسوتان مطبوعات به این بداخلاقی ها نه در حمایت از فردی خاص که در محکومیت روند فاسدی است که ماه هاست گریبانگیر فضای مجازی گیلان گردیده و باید چاره ای اساسی برای آن اندیشید.

حدود دو سال پیش با اندک تجربه از فعالیت در حوزه رسانه و با توجه به دیدگاه های مقام معظم رهبری نسبت به رسالت قلم بر آن شدیم تا با تاسیس پایگاه اطلاع vaziri1141رسانی گیل خبر مرجع قابل اعتمادی برای انتشار اخبار و تحلیل های خبری در استان گیلان باشیم. در این راستا شعار «حامی حقوق شهروندی» را سرلوحه کار خویش قرار دادیم تا با استفاده از تجربیات پیشکسوتان این عرصه و اعتماد مخاطبین خود بتوانیم با انتشار منصفانه و به دور از غرض ورزی اخبار و مطالب گوشه ای کوچک از رسالت حقیقی قلم را بجا آوریم.
گرچه با این عرصه غریبه نبودیم و خود را برای روزهای سخت آماده کردیم اما هرگز بیاد نداریم دامان عرصه فرهنگی و اطلاع رسانی گیلان این چنین دستخوش بداخلاقی ها، بی حرمتی ها و اکاذیب عده ای ناآشنا با فضای فرهنگی استان قرار گیرد. متاسفانه تظاهر، افترا، اتهام، پرونده سازی، باج گیری و توهین در فضای مجازی در جهت کسب منافع مالی نامشروع و نیل به اهداف شخصی توسط عده ای معدود از شبه رسانه های زنجیره ای تبدیل به سکه رایجی گشته که ماه هاست آن را بی محابا خرج مخالفین خود و منافعشان می کنند و از تبعات آن کوچکترین واهمه ای ندارند.
بیانیه ها و واکنش مدیران و اصحاب رسانه و پیشکسوتان مطبوعات به این بداخلاقی ها نه در حمایت از فردی خاص که در محکومیت روند فاسدی است که ماه هاست گریبانگیر فضای مجازی گیلان گردیده و باید چاره ای اساسی برای آن اندیشید.
بر خود وظیفه می دانم به عنوان کوچکترین عضو خانواده مطبوعاتی گیلان از حمایتهای همکاران، اساتید و مدیران رسانه استان گیلان و همچنین از مدیران روابط عمومی استانداری و فرهنگ و ارشاد استان گیلان و معاون محترم سیاسی امنیتی استاندار در خصوص پیگیری برخورد قضایی با سایت های زنجیره ای سپاسگزاری نمایم.
گیل خبر و مسئولین آن حرکت بر مر قانون را بر خود واجب دانسته و با فعالیت در چهارچوب نظام مقدس جمهوری اسلامی همچنان بر عهد خویش در حمایت از حقوق شهروندی پایبند است و در قبال افترا و تخریب ها عقب نشینی نکرده و هرگز از رویارویی با مترسک های پوشالی ابایی ندارد و با جدیت در ادامه روند کاری خود پیگیری قضایی و حقوقی متجاوزین به حقوق شهروندان را ادامه خواهد داد.

شاهد وزیری – مدیرمسئول پایگاه اطلاع رسانی گیل خبر

Share