افزایش تعرفه های کمک هزینه اروتز و پروتز بیمه شدگان تامین اجتماعی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا سازمان تامین اجتماعی همسو با منویات مقام معظم رهبری در عرصه خدمتگزاری مطلوب تر میزان تعرفه های کمک هزینه پروتز و اروتز (وسایل کمک پزشکی) افزایش یافت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا با هدف ارتقا، خدمات و افزایش رضایتمندی بیمه شدگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی و در آغازین روزهای سال جاری براساس دستور اداری ابلاغی از حوزه های فنی درآمد و درمان سازمان تامین اجتماعی و همسو با منویات مقام معظم رهبری و شعار سال ۹۳ با عزم و اراده مدیران ارشد و مدیریت جهادی در عرصه خدمتگزاری مطلوب تر میزان تعرفه های کمک هزینه پروتز و اروتز (وسایل کمک پزشکی) افزایش یافت.tamin

کمک هزینه اروتز و پروتز بعنوان یکی از انواع کمکهای کوتاه مدت برای جبران نقص عضو یا تقویت یکی از حواس به بیمه شدگان پرداخت میگردد.

براساس جدول تغییرات اعمال شده کمک هزینه یک دست دندان کامل از ۶۰ هزار تومان به ۲۰۰ هزار تومان ،کمک هزینه یک دستگاه سمعک از ۷۵ هزار تومان به ۲۰۰ هزار تومان ،کمک هزینه عینک (فرم و شیشه) از ۱۱ هزار تومان به ۴۰ هزار تومان و کمک هزینه ویلچر از ۶۰ هزار تومان به ۱۵۰ هزار تومان افزایش یافته است.

همچنین تمامی اقلام مذکور با گواهی پزشک متخصص مرتبط ،ارائه فاکتور خرید معتبر ،تایید پزشک معتمد و شورای پزشکی تامین اجتماعی (در صورت لزوم) از سوی شعب قابل بررسی و پرداخت میباشد.

شایان ذکر است بیمه شدگان اجباری ،اختیاری ،توافقی ،مقرری بگیران بیمه بیکاری و افراد تحت تکلف آنان و مستمری بگیرانی که درمان آنها مطابق ماده ۸۹ قانون تامین اجتماعی با کسر ۲ درصد مستمری انجام میشود به همراه افراد تحت تکلف انان از جمله مشمولان دریافت کمک هزینه وسایل پزشکی میباشند./روابط عمومی و امور فرهنگی اداره کل تامین اجتماعی استان گیلان

Share