دادسرا های استان گیلان مورد بازرسی قرار گرفت

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزاو به نقل از روابط عمومی دادگستری استان , فیروزی معاون نظارت دادستانی کل کشور هدف از این بازرسی ها را ارتقاء سطح کیفی و کمی دادسراها دانست و افزود طبق اصل ۱۵۶ احیاء حقوق عامه و نظارت برحسن اجرای قوانین ، کشف جرم ، اجرای حدود و مجازات و […]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزاو به نقل از روابط عمومی دادگستری استان , فیروزی معاون نظارت دادستانی کل کشور هدف از این بازرسی ها را ارتقاء سطح کیفی و کمی دادسراها دانست و افزود طبق اصل ۱۵۶ احیاء حقوق عامه و نظارت برحسن اجرای قوانین ، کشف جرم ، اجرای حدود و مجازات و پیشگیری از جرم بر عهده قوه قضاییه است.

dadفیروزی گیلان میزبان بازرسان دادستانی کل کشور در دومین دوره بازرسی و نظارت بر دادسرا ها ی عمومی ، انقلاب و نظامی بود.

فیروزی معاون نظارت دادستانی کل کشور هدف از این بازرسی ها را ارتقاء سطح کیفی و کمی دادسراها دانست و افزود طبق اصل ۱۵۶ احیاء حقوق عامه و نظارت برحسن اجرای قوانین ، کشف جرم ، اجرای حدود و مجازات و پیشگیری از وقوع جرم بر عهده قوه قضاییه است.

وی در دیدار با دادستان های کل استان گیلان دستورالعمل کاهش جمعیت کیفری ریاست محترم قوه قضاییه را گامی بلند در راستای کاهش جمعیت زندان ها دانست و خواستار نظارت بیشتر دادستان ها در زندان هاشد.

در این دیدار احمد سیاوش پور رییس کل دادگستری استان نیز دادستان هارا چشم و پیشانی دستگاه قضایی دانسته و بیان داشتند در تمام مراحل قضایی قانون گرایی را باید به عنوان اصل قرار داد و نظارت ها هم باید بر همین اصل استوار باشد .

Share