جشن‌های مختلط،بازی جدید”جعفر دوم”برای فشاربه بهارستان +عکس

این روزها دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی دولتی و مهم کشور در تکاپو برای برگزاری جشن ها و مراسم های آغاز سال تحصیلی هستند. مراسماتی که بعضا با هنجارشکنی های عمدی و مورد حمایت وزارت علوم برگزار می شود تا از این طریق و محبوب جلوه دادن سرپرست فعلی وزارت، مجلسی ها را به دادن رأی اعتماد به توفیقی مجاب کنند.

این روزها دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی دولتی و مهم کشور در تکاپو برای برگزاری جشن ها و مراسم های آغاز سال تحصیلی هستند. مراسماتی که بعضا با هنجارشکنی های عمدی و مورد حمایت وزارت علوم برگزار می شود تا از این طریق و محبوب جلوه دادن سرپرست فعلی وزارت، مجلسی ها را به دادن رأی اعتماد به توفیقی مجاب کنند.

به گزارش دیارمیزرا  پس از آنکه نمایندگان مجلس، جعفر میلی منفرد را به دلیل نقش و اثرگذاری اش در وقایع فتنه ۸۸ از راه یابی به ساختمان وزارت علوم منع کردند، روحانی در اقدامی عجیب، اینبار یک جعفر دیگر از نوع توفیقی و از عناصر افراطی اصلاح طلبان را به عنوان سرپرست جدید این وزارت خانه منصوب کرد تا در فاصله سه ماه فرصت قانونی دولت برای تعیین تکلیف این وزارت بی وزیر، آن را اداره کند.

هر چند که واکنش ها و اظهارات صریح نمایندگان از قطعی بودن عدم معرفی توفیقی به مجلس برای وزارت علوم خبر می دهد اما توفیقی با اطمینان از اینکه خود به مجلس معرفی می شود، دست به تغییرات گسترده در مجموعه نیروها و مدیران ارزشی دانشگاه ها و وزارت علوم زد تا بتواند دوباره راه قبلی خود در زمان ریاستش بر وزارت علوم دولت اصلاحات را ادامه دهد.

توفیقی که این روزها زیر فشار بهارستانی‌هاست، نیک می داند که اگر به مجلس برود، قطعا با رأی عدم اعتماد نمایندگان مواجه خواهد شد. با این حال برای کسب رأی اعتماد، علاوه بر رو آوردن به لابی های پشت پرده با برخی نمایندگان هوادارش، برای اینکه نمایندگان منتقد را نیز مجاب کند، دست به اقدامات نمایشی در رسانه ها و دانشگاه ها زده و با جار و جنجال و فضاسازی تلاش دارد تا خود را میان دانشگاهیان محبوب جلوه دهد که از طریق فشار افکار عمومی، بر نمایندگان مجلس اثرگذار باشد.

نمونه آن جشن روز گذشته در دانشگاه صنعتی اصفهان است که مثلا به بهانه تودیع و معارفه رئیس سابق و سرپرست جدید این دانشگاه برگزار شد. مراسمی که بیشتر به یک شوی تبلیغاتی یا جشن های دانشجویی می مانست و مسئولان وزارت علوم با استفاده از شور و هیجان دانشجویان می خواستند به مطامع خود دست یابند. این مراسم مختلط، بعضا با رفتارهای خلاف عرف تعدادی از دانشجویان همراه بود؛ دخترها و پسرهایی که می گفتند چهار سال تحت نظارت حراست بودیم و حتی نمی توانستیم با یکدیگر حرف بزنیم؛ چه رسد به اینکه اردوهای مختلط برگزار کنیم!

در این مراسم که علاوه بر دست زدن های ممتد دانشجویان، کارمندان و استادان دانشگاه برای توفیقی و سرپرست جدید دانشگاه، هو کردن و اهانت هایی نیز به رئیس سابق شده بود، توفیقی تلاش کرد با سخنرانی در این جمع، پیام هایی نیز به مجلس نشینان بدهد.

همچنین در مراسم آغاز سال تحصیلی دانشگاه علامه طباطبایی که تغییر رئیس ارزشی آن بیشترین انتقاد را از سوی اصولگرایان و حتی مراجع عظام تقلید در پی داشت، اتفاقات مشابهی که سعی شده بود “برنامه‌ریزی‌نشده” نشان داده شود، رخ داد. هنجارشکنی هایی که وزارت علوم می خواست با تمسک به آنها، به نمایندگان مجلس نشان دهد دانشجویان به هیچ وجه از اتفاقات خوشایند سابق در این دانشگاه راضی نیستند!

به نظر می رسد توفیقی با وجود حمایت های رسانه ای روزنامه های زنجیره ای اصلاح طلبان ونیز برخی تندروهای افراطی این گروه سیاسی ـ مانند حمایت احمد شیرزاد نماینده مجلس ششم و از طراحان لغو فعالیت های هسته ای ایران ـ از خود، نتواند از فیلتر قوه مقننه و نمایندگان مردم در مجلس عبور کند./صراط

Share