جیمی جامپ شهر باران !

به گزارش دیارمیرزا سایت گل -مسابقه داماش با نفت در رشت بر خلاف نیمه اول کسالت آورش در نیمه دوم تماشاگران هر آنچه که می شد را دیدند. فوتبال تهاجمی، گل و البته ظهور یک جیمی جامپ تازه در فوتبال ایران!در حالیکه داماش با یک گل از حریف عقب بود به ناگاه تماشاگران شاهد حضور […]

به گزارش دیارمیرزا سایت گل -مسابقه داماش با نفت در رشت بر خلاف نیمه اول کسالت آورش در نیمه دوم تماشاگران هر آنچه که می شد را دیدند. فوتبال تهاجمی، گل و البته ظهور یک جیمی جامپ تازه در فوتبال ایران!در حالیکه داماش با یک گل از حریف عقب بود به ناگاه تماشاگران شاهد حضور یک سپیدپوش در میانه میدان شدند.این مرد سپید پوش نه پزشک بود و نه البته از تیم رقیب!بله او جیمی جامپی بود که به ناگاه از استرالیا در نیم کره جنوبی در شمالی ترین نقطه ایران ظهور کرد!او توانسته بود به راحتی از میان تعداد انبوه نیروهای انتظامی و از بالای فنس های ورزشگاه خود را به زمین برساند.جیمی جامپ رشتی البته به تور دروازه بر خلاف سلف استرالیایی اش کاری نداشت! او فقط می خواست خود را تا مرکز زمین برساند، که رساند!او پس از چند دقیقه هنر نمایی کردن به ناگاه در محاصره نیروهای انتظامی ورزشگاه قرار گرفت.اما او دست نمی خواست به راحتی نمایشی را که آغز کرده بود را خاتمه دهد!او به مانند یک ماهی چند بار از دست ماموران لیز خورد و رفت.جیمی اگر دو میدانی کار میشد، شاید می توانست رکورد دو سرعت را در جابجا کند.او پس از خلق شاهکارش!! در چمن مصنوعی عضدی آرام خوابید!
http://u.goal.com/303300/303339hp2.jpg
در حالیکه داماش با یک گل از حریف عقب بود به ناگاه تماشاگران شاهد حضور یک سپیدپوش در میانه میدان شدند.
http://u.goal.com/303300/303338hp2.jpg
این مرد سپید پوش نه پزشک بود و نه البته از تیم رقیب!
http://u.goal.com/303300/303340hp2.jpg
بله او جیمی جامپی بود که به ناگاه از استرالیا در نیم کره جنوبی در شمالی ترین نقطه ایران ظهور کرد!
http://u.goal.com/303300/303341hp2.jpg
او توانسته بود به راحتی از میان تعداد انبوه نیروهای انتظامی و از بالای فنس های ورزشگاه خود را به زمین برساند.
http://u.goal.com/303300/303342hp2.jpg
جیمی جامپ رشتی البته به تور دروازه بر خلاف سلف استرالیایی اش کاری نداشت! او فقط می خواست خود را تا مرکز زمین برساند، که رساند!
http://u.goal.com/303300/303343hp2.jpg
او پس از چند دقیقه هنر نمایی کردن به ناگاه در محاصره نیروهای انتظامی ورزشگاه قرار گرفت.
http://u.goal.com/303300/303344hp2.jpg
اما او دست نمی خواست به راحتی نمایشی را که آغز کرده بود را خاتمه دهد!
http://u.goal.com/303300/303345hp2.jpg
او به مانند یک ماهی چند بار از دست ماموران لیز خورد و رفت.
http://u.goal.com/303300/303346hp2.jpg
جیمی اگر دو میدانی کار میشد، شاید می توانست رکورد دو سرعت را در جابجا کند.
http://u.goal.com/303300/303347hp2.jpg
و ماهی در تور افتاد…
http://u.goal.com/303300/303355hp2.jpg
ضربه فنی!
http://u.goal.com/303300/303359hp2.jpg
او پس از خلق شاهکارش!! در چمن مصنوعی عضدی آرام خوابید!
http://u.goal.com/303300/303360hp2.jpg
مشخص نیست که چه اتفاقی افتاده که هم دست او و هم صورت و دست مامورین انتظامی قرمز رنگ شده است
http://u.goal.com/303300/303361hp2.jpg
او البته پیروزمندانه زمین عضدی را ترک می کند!
http://u.goal.com/303300/303363hp2.jpg
به قیافه مضطرب کریم سیری دبیر هیات فوتبال گیلان دقت کنید. سنگی را یک نادان به داخل چاه انداخت و ….
http://u.goal.com/303300/303364hp2.jpg
و پایانی بر آغاز نوعی دیگر از هوچی گری در فوتبال ما. اتفاقی که اگر در ورزشگاهها اپیدمی شود، هرگز برای فوتبال ما نتیجه اش مثبت نخواهد بود.

Share