باید در مقابله با رفتار خصمانه دولت آذربایجان اقدام مشابه در دستور کار قرار گیرد

اختصاصی دیار میرزا مهندس غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی در تذکری به دکتر صالحی وزیر محترم امور خارجه خواستار اتخاذ تدابیر لازم بمنظور برخورد ناشایست دولت جمهوری آذربایجان با عوامل سفارت ایران و عدم تکرار آن شد.

اختصاصی دیار میرزا مهندس غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی در تذکری به دکتر صالحی وزیر محترم امور خارجه خواستار اتخاذ تدابیر لازم بمنظور برخورد ناشایست دولت جمهوری آذربایجان با عوامل سفارت ایران و عدم تکرار آن شد وی افزود در طول یکسال اخیر باتوجه به گستاخی روز افزون آذریها و ایجاد محدودیت برای اعضای نمایندگی های رسمی و غیررسمی ج.ا.ا در آن کشور و عدم پاسخ قاطع از سوی دستگاه سیاست خارجه و متولیان امر، ضرورت دارد به منظور حفظ شانیت نظام مقدس ج.ا.ا – ایران در مقابله به مثل با تحرکات خمصمانه حکمرانان آذری، اقدام مشابه ای در دستور کار قرار گیرد .

تشبشق

متن تذکر نماینده مردم رشت بشرح ذیل می باشد:

در تاریخ ۸/۹/۱۳۹۱ آقای ا. ر، از کارمندان رایزنی فرهنگی ج.ا.ا در باکو(دارای گذرنامه خدمت) که به همراه همسرش عازم جمهوری آذربایجان بود، هنگام ورود در مرز آستارای آذربایجان توسط ماموران آذری متوقف و از ورودشان به آن کشور جلوگیری گردید.

از سوی ماموران مرزی ج.آذربایجان به آقای ا.ر اعلام گردید که مشخصات شما در لیست ممنوع الورودین به ج.آذربایجان قرار گرفته است و آقای ا.ربعد از ممانعت از ورودش به خاک ج.آذربایجان در ورود به ایران و مراجعه به افسران مرزبانی اعلام کرد مدت سه سال است که در رایزنی فرهنگی ج.ا.ا  در باکو مشغول به کار می باشد و تاکنون مرتکب کار غیرقانونی در آن کشور نشده که منجر به اقدام آذریها برای ممنوع الورود کردن او شود لذا از سوی افسر گذرنامه به ایشان اعلام شد که برخورد آذریها با شما کاملاً سیاسی می باشد.

حسب بررسی های انجام شده تا صبح تاریخ ۹/۹/۱۳۹۱ گذرنامه نامبرده در اختیار پرسنل مرزبانی ایران قرارداشته لیکن وی به گذرنامه مراجعه نکرده .

اقدام مذکور توسط آذریها مسبوق است و طی یک سال اخیر با اوج گیری تنش های فی مابین ج.ا.ا و ج.آذربایجان درخصوص برخی از کارمندان ایرانی نمایندگیهای رسمی(سیاسی-فرهنگی) اعمال شده و چندی پیش نیز یکی دیگر از کارمندان رایزنی فرهنگی به همین شکل و همزمان با ورود به خاک آن کشور توسط ماموران آذری متوقف و از ورودش ممانعت گردیده است.

 .

Share