رضا مسرور در منطقه آزاد انزلی می‌ماند

این در حالی است که یک منبع آگاه عنوان کرده است که جابجایی ایشان شایعه ای بیش نبوده و مسرور با جدیت و پشتکار همیشگی در جهت ارتقا و توسعه منطقه آزاد انزلی گام برمیدارد.

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، در چند روز اخیر شایعاتی مبنی بر رفتن دکتر رضا مسرور به منطقه آزاد کیش مطرح شده است و برخی رسانه ها موضوع تغییر و جابجایی ایشان به کیش را مطرح کرده اند.

این در حالی است که یک منبع آگاه در این ‌زمینه عنوان کرده است که جابجایی ایشان شایعه ای بیش نبوده و مسرور با جدیت و پشتکار همیشگی در جهت ارتقا و توسعه منطقه آزاد انزلی گام برمیدارد.

Share