تنگ نظری و نگاه سیاسی میراث مانع ثبت خانه ابتهاج شد | جمعه گذشته تلخ‌ترین روز زندگی‌ام بود

نایب رئیس شورای شهر رشت با اشاره به تخریب خانه ابتهاج گفت: جمعه گذشته تلخترین روز زندگی‌ام بود. متاسفانه به علت نگاه سیاسی که وجود داشت میراث نتوانست این خانه را ثبت کند در حالی که شورای شهر رشت ۴ میلیارد برای خرید خانه تصویب کرده بود.

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، جلسه فوق العاده شورای شهر رشت با حضور اعضای شورا برگزار شد.

نایب رئیس شورای شهر رشت در این جلسه با اشاره به تخریب خانه ابتهاج گفت: جمعه گذشته تلخترین روز زندگی‌ام بود. متاسفانه به علت نگاه سیاسی که وجود داشت میراث نتوانست این خانه را ثبت کند در حالی که شورای شهر رشت ۴ میلیارد برای خرید خانه تصویب کرده بود.

رضا رسولی اظهار کرد: شهرداری نمی توانست از تخریب ملک شخصی افراد جلوگیری کند زیرا یا باید ثبت ملی می‌شد یا اینکه در طرح می بود.

وی افزود: این نوع تنگ نظری سبب می شود که شهر عقب بیفتد و بنده به نوبه خود از شهروندان و دوستداران ادبیات و فرهنگ عذرخواهی می کنم.

رسولی در مورد انتخاب شهردار رشت اظهار کرد: شورای شهر رشت در انتخاب شهردار کوتاهی نکرده است و متاسفانه وزارت کشور منتخبین را قبول نکرده است.

وی با بیان اینکه مشورت پذیر است، یادآور شد: سعی خواهیم کرد تا پایان هفته بهترین تصمیم را برای شهر بگیریم.

Share