ارجاع بیمار به بیرون از استان گیلان باید به استثنائات و مواقع خاص محدود شود

در نشستی ۴ ساعته با حضور دکتر ایرج حریرچی، قائم مقام وزارت بهداشت، هیات رییسه دانشگاه علوم پزشکی گیلان و روسای مرکز درمانی و دولتی رشت، نحوه استقرار استانداردها ی بسته سیاستی مدیریت هزینه های درمان، دارو و تجهیزات در گیلان بررسی شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، در نشستی ۴ ساعته با حضور دکتر ایرج حریرچی، قائم مقام وزارت بهداشت، هیات رییسه دانشگاه علوم پزشکی گیلان و روسای مرکز درمانی و دولتی رشت، نحوه استقرار استانداردها ی بسته سیاستی مدیریت هزینه های درمان، دارو و تجهیزات در گیلان بررسی شد.

دکتر حریرچی هدف از سفر خود به گیلان را در راستای سیاست های وزارت بهداشت برای برگزاری جلسات ادواری در دانشگاه های علوم پزشکی عنوان کرد و گفت: این جلسات ادواری برای ارزیابی عملکرد، تشریک مساعی و انتقال تجربیات دانشگاه های علوم پزشکی کشور برگزار می شود.

وی ادامه داد: دانشگاه علوم پزشکی گیلان یکی از دانشگاه های مهم قطب یک وزارت بهداشت است. این دانشگاه اخیرا برای استقرار نظام ارجاع و خرید متمرکز دارو و تجهیزات، زیر ساخت ها ی خوبی ایجاد کرده و موفقیت های را به دست آورده است.

وی تصریح کرد: در این جلسات عملکرد دانشگاه های مختلف در خصوص طرح تحول سلامت، افزایش خدمت رسانی به مردم، ارایه خدمات با کیفیت تر به مردم و محافظت مالی بیشتر از مردم، مورد بررسی قرار می گیرد. در این نشست ها، دانشَگاه ها با ذکر موفقیت ها و موانع پیش رو، با انتقال برخی از تجربیات بستر رشد و ارتقا سایر دانشگاه ها را فراهم می نمایند.

دکتر حریرچی خاطر نشان کرد: دانشگاه علوم پزشکی گیلان موفقیت های خوبی در زمینه استقرار نظام ارجاع الکترونیک و خرید متمرکز دارو و تجهیزات که منجر به ارایه خدمات بهتر به مردم و کاهش هزینه ها شده را به دست آورده است. عملکرد مدیریتی این دانشگاه، جزء عملکردهای مثبت وزارت بهداشت است و روند توسعه خوبی را طی می کند. در این زمینه، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، استعداد بهتر شدن را نیز دارد.

دکتر حریر چی تاکید کرد: مردم گیلان شایستگی بیشتری برای دریافت خدمات درمانی دارند، و طوری باید برنامه ریزی کنیم که حداقل ۹۰ درصد خدمات بهداشتی درمانی گیلان در این استان انجام بگیرد و این امکان هم در زیر ساخت ها و هم در پزشکان گیلان وجود دارد. ارجاع بیمار به بیرون از استان گیلان باید به استثنائات و مواقع خاص محدود شود.

Share