ندای “لبیک یا حیدر” گیلانیان در ایوان نجف طنین انداز شد

ششمین اجتماع گیلانی ها (قافله عاشقی) بسان سال های قبل در حرم حضرت علی (ع) با شعر خوانی برادران مجتبی حاذق و محمد صادق باقی زاده و مداحی برادران اصغر اسدپور، مسعود عارفی، محسن حامدی، سید حسین رضویان، جعفر رضاپور، مجتبی رستمی، اصلان رمضانی برگزار شد.

ششمین اجتماع گیلانی ها (قافله عاشقی) بسان سال های قبل در حرم حضرت علی (ع) با شعر خوانی برادران مجتبی حاذق و محمد صادق باقی زاده و مداحی برادران اصغر اسدپور، مسعود عارفی، محسن حامدی، سید حسین رضویان، جعفر رضاپور، مجتبی رستمی، اصلان رمضانی برگزار شد.

Share