تا قبل از انقلاب تقریبا همه ملتهای مسلمان تحت سیطره آمریکا بودند

سرهنگ پاسدار حسن حبیبی با بین اینکه انقلاب اسلامی درحقیقت منطق جدیدی درعرصه روابط المللی وارد کرد، یادآور شد: تا قبل از انقلاب تقریبا همه ملتهای مسلمان تحت سیطره آمریکا بودند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا فرمانده سپاه ناحیه آستانه اشرفیه گفت: انقلاب اسلامی در ایجاد یک الگوی موفق برای آزادی ملتهای مسلمان و مستضعف درشرایط برده داری مدرن انجام داد.

سرهنگ پاسدار حسن حبیبی با بین اینکه انقلاب اسلامی درحقیقت منطق جدیدی در عرصه روابط المللی وارد کرد، یادآور شد: تا قبل از انقلاب تقریبا همه ملتهای مسلمان تحت سیطره آمریکا بودند.

وی افزود: انقلاب اسلامی با تکیه برارزشهای اسلامی به عنوان بزرگترین خطر برای توسعه سیاسی امریکا درجهان اسلام بوده است.

حبیبی تصریح کرد: سپاه پاسداران پس از تاسیس درتمامی صحنه های انقلاب باحضور مستمر و مستحکم خود ثبات و پایداری انقلاب اسلامی را تضمین کرده و آثار پر برکتی برای انقلاب اسلامی شده است.

وی ادامه داد: تشکیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان شجره دفاعی در زمینه های مختلف مدافع ارزشها و گفتمان انقلاب و امام راحل(ره) و حافظ دستاوردهای انقلاب اسلامی است.

حبیبی یادآور شد: ضرورت پرالتهاب ماههای ابتدایی شکل گیری انقلاب اسلامی؛ ضرورت بسیج همگانی ملت برای دفاع از امنیت کشور در برابر ناآرامی های ایجادشده توسط دشمنان انقلاب را ایجاد کرده بود.

فرمانده سپاه ناحیه آستانه اشرفیه درباره عرصه های حضور بسیج در دهه چهارم انقلاب گفت: آن وقتی که هویت ملی وسیاسی یک ملت مورد مناقشه قرارگیرد جای به میدان امدن بسیج است، وقتی هم که به فرهنگ و اعتقادات و باورهای ریشه دار یک ملت اهانت میشود و آن را تحقیر میکند جای به میدان آمدن است.

وی افزود: امروز وقتی جبهه فکری و فرهنگی دنیا برای تسخیر ملتها با ابزارهای فوق مدرن می آیند تا ملتی را از سابقه و فرهنگ وریشه و اصل خود جدا کنند و به راحتی آن را زیر دامن خودشان بگیرند، مردم باید با وحدت و اتحاد و با بصیرت در صحنه باشند و از تفرقه ها جلوگیری کنند.

Share