تصاویر فستیوال فوتبال زیر ۱۲ سال استانی در لنگرود

فستیوال فوتبال زیر ۱۲ سال استانی، منطقه شرق استان گیلان با حضور ۶ شهرستان و مسئولین هیات فوتبال استان، چهارشنبه ۲۴ مرداد ساعت ۴ تا ۸ در زمین چمن مصنوعی شهدای لنگرود برگزار شد.

فستیوال فوتبال زیر ۱۲ سال استانی، منطقه شرق استان گیلان با حضور ۶ شهرستان و مسئولین هیات فوتبال استان، چهارشنبه ۲۴ مرداد ساعت ۴ تا ۸ در زمین چمن مصنوعی شهدای لنگرود برگزار شد.

Share