ظاهرا مسئولان بانک مرکزی هنوز در تعطیلات هستند!

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا محمود صادقی در صفحه توییتر خود نوشت: در جریان معاملات بازار آزاد ارز تهران، دلار ۵٠۴١ تومان معامله شده است. جهت اطلاع از برنامه بانک مرکزی پاسخی دریافت نشد؛ ظاهرا هنوز در تعطیلات هستند!

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا محمود صادقی در صفحه توییتر خود نوشت: در جریان معاملات بازار آزاد ارز تهران، دلار ۵٠۴١ تومان معامله شده است. جهت اطلاع از برنامه بانک مرکزی پاسخی دریافت نشد؛ ظاهرا هنوز در تعطیلات هستند!

Share