ستاد حامیان مردمی گفتمان عقلانیت و توسعه افتتاح می شود

عقلانیت و توسعه

افتتاح رسمی ستاد حامیان مردمی گفتمان عقلانیت و توسعه امروز با سخنرانی الیاس حضرتی ستاد حامیان مردمی گفتمان عقلانیت و توسعه بعد از ظهر امروز با حضور الیاس حضرتی، نماینده ادوار مجلس رشت افتتاح می شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، افتتاح رسمی ستاد حامیان مردمی گفتمان عقلانیت و توسعه امروز با سخنرانی الیاس حضرتی ستاد حامیان مردمی گفتمان عقلانیت و توسعه بعد از ظهر امروز با حضور الیاس حضرتی، نماینده ادوار مجلس رشت افتتاح می شود.

حامیان مردمی گفتمان عقلانیت و توسعه، الیاس حضرتی، نماینده مردم تهران در مجلس دهم و نماینده مردم رشت در مجالس چهارم و پنجم، ساعت ۵:۳۰ بعدازظهر امروز یکشنبه ۲۵ اردیبهشت در افتتاح ستاد حامیان مردمی عقلانیت و توسعه سخنرانی خواهد کرد.

محمد محمودیان، مهندس مازیار سماکچی و مظفر نیکومنش از کاندایداهای حامیان مردمی گفتمان عقلانیت و توسعه نیز در این برنامه که در ستاد مرکزی این جریان توسعه در میدان صیقلان واقع است از برنامه های شان برای انتخابات شورای شهر سخن خواهند گفت.

Share