ایجاد مسیر سبز در گمرکات ایران و جمهوری آذربایجان

مدیرکل IT گمرک جمهوری آذربایجان خواستار ایجاد مسیر سبز در گمرکات بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از فارس، اقبال بابایف در نشست دوجانبه گمرکات جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان در تمام عرصه‌ها مانند دو دوست رفتار کرده‌اند.

وی با بیان اینکه در طول تاریخ روابط بین دو کشور به لحاظ تجاری، اقتصادی و سیاسی خوب بوده است، تصریح کرد: روسای گمرکات دو کشور نیز روابط تنگاتنگی با یکدیگر دارند و مشکل خاصی در این حوزه وجود ندارد.

مدیرکل IT گمرک جمهوری آذربایجان با اشاره به اینکه در دنیا برای تردد گردشگر و شخصیت‌های علمی و سیاسی مسیر سبز پیش‌بینی‌شده است، بیان کرد: این مسیر سبز برای سهولت در تردد و ارزش‌گذاری به گردشگران و شخصیت‌های علمی و سیاسی باید در گمرکات ایران و جمهوری آذربایجان نیز ایجاد شود.

بابایف با بیان اینکه در گمرکات آستارای ایران و جمهوری آذربایجان مسیر تردد استاد دانشگاه و پزشک با افرادی که با هدف بار بردن از گمرک استفاده می‌کنند یکسان است، گفت: با ایجاد مسیر سبز در گمرکات دو کشور می‌توان به گردشگران و شخصیت‌های علمی و سیاسی تسهیلات ویژه اعطا کرد.

وی با اشاره به اینکه به دلیل تردد افراد و خودروها همواره در نوارهای مرزی بین کشورهای همسایه مشکل وجود دارد و هیچ کشوری نمی‌تواند ادعا کند که در نوار مرزی مشکل ندارد گفت: باید دست‌به‌دست هم دهیم تا مشکلات موجود در نوار مرزی و گمرکات بین دو کشور برطرف شود.

مدیرکل IT گمرک جمهوری آذربایجان با اشاره به اینکه طبق تأکیدات انجام‌شده از سوی رئیس سازمان گمرکات جمهوری اسلامی ایران انتقال دیتا بین دو کشور باید تا پایان سال انجام شود، خاطرنشان کرد: فرآیند انتقال دیتا بین گمرکات دو کشور اکنون آغاز شده و با جدیت تمام در حال انجام است.

وی با تصریح بر اینکه «میر محمود میرآتایف» دو هفته پیش به‌عنوان رئیس گمرک آستارای جمهوری آذربایجان منصوب‌شده‌اند، یادآور شد: روسای گمرکات آستارای ایران و جمهوری آذربایجان ضمن آشنایی با یکدیگر باید  نشست‌های ماهیانه داشته باشند.

بابایف گفت: رئیس سازمان گمرکات جمهوری اسلامی ایران مانند یک برادر  کمک‌حال دولت و گمرک جمهوری آذربایجان بوده و دولت و گمرک جمهوری آذربایجان هرگز خوبی‌ها و کمک‌های رئیس سازمان گمرکات جمهوری اسلامی ایران را فراموش نمی‌کند.

وی با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران توسعه پیدا کرده و در مجامع بین‌المللی حرفی برای گفتن دارد، خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران به دلیل برخورداری از جاذبه‌های گردشگری زیاد یکی از کشورهای هدف گردشگری در جهان شناخته می‌شود و باید زیرساخت‌های جذب توریست در این کشور تقویت شود.

Share