احداث مسیر اتوبوس های تندرو در رشت بارعایت مسائل زیست محیطی انجام می شود

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا مدیر نظارت بر خدمات شهری شهرداری رشت با تاکید بر حفظ اصول زیست محیطی در توسعه ناوگان حمل و نقل شهری اعلام کرد: در اجرای عملیات خط ویژه اتوبوس ها ی تندرو به مسائل زیست محیطی توجه می شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا مدیر نظارت بر خدمات شهری شهرداری رشت با تاکید بر حفظ اصول زیست محیطی در توسعه ناوگان حمل و نقل شهری اعلام کرد: در اجرای عملیات خط ویژه اتوبوس ها ی تندرو به مسائل زیست محیطی توجه می شود.
۱۷۵۱۴۴۴مجتبی شهرستانی با بیان اینکه اجرای خط ویژه بی.آر.تی برای نخستین بار در گیلان در شهر رشت عملیاتی می شود،اعلام کرد: شهرداری رشت برای جلوگیری از نابودی درخت ها و حفظ محیط زیست به استناد بند ج ماده ۵ اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز شهری به جابجایی تعدادی از درخت های واقع در مسیر اجرای طرح این خط ویژه اقدام کرده است.

وی افزود: با استناد به این قانون، مجوز جمع آوری درختان واقع در طرح توسعه حمل و نقل شهری توسط کمیسیون ماده ۷ قانون حفظ و گسترش فضای سبز شهری صادر می شود.

شهرستانی با بیان اینکه اجرای خط ویژه اتوبوسرانی در محور امام(ره) از جمله طرح های مصوب برای بهبود حمل و نقل شهری رشت است، ادامه داد: با انجام مطالعات اجتماعی، اقتصادی و کسب مجوزهای قانونی، فاز اول این طرح در حال حاضر در حد فاصل میدان حشمت تا میدان مصلی در حال اجراست که با توجه به حساسیت هایی که برای قطع درختان در بین شهروندان و دوستداران محیط زیست به وجود آمده، طراحی شده و اجرای آن به نحوی انجام گرفته که ضمن رعایت و منظور کردن سایر مسائل زیست محیطی، حذف درختان در محدوده اجرای پروژه به حداقل برسد.

به گفته مدیر هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری شهرداری رشت با برنامه ریزی انجام گرفته توسط اعضای کمیسیون ماده ۷، در درجه اول درختان و درختچه هایی که قابلیت جابجایی دارند به روش روت بال جابجا خواهند شد و در کوتاه ترین زمان ممکن برای کاشت به جای دیگری منتقل می شوند.

وی با تاکید بر اینکه در صورت عدم انتقال و جابجایی تعداد محدودی از این درختان به دلیل مشکلات فنی و محیطی، مطابق راهکارهای پیش بینی شده در قانون برنامه ریزی در این زمینه اقدام می شود، گفت: پس از حذف درختان مورد اشاره، به تعداد چند برابر محیط بن آن ها، نهال های چند ساله با قطر و محیط بن مناسب غرس شده تا سبزینگی و سرسبزی مسیر اجرای پروژه نیز به نحو مطلوبی حفظ شود.

/مهر

Share