۲ انتصاب جدید در اورژانس استان گیلان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،طی حکمی از سوی مدیر مرکز حوادث و فوریتهای پزشکی سرپرست امور پایگاه های اورژانس استان گیلان  و سرپرست امور اداری مرکز اورژانس منصوب شدند . طی این حکم آقای علی فیض ثابت به عنوان سرپرست امور پایگاه های اورژانس استان گیلان و آقای عیسی شریفی به عنوان سرپرست […]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،طی حکمی از سوی مدیر مرکز حوادث و فوریتهای پزشکی سرپرست امور پایگاه های اورژانس استان گیلان  و سرپرست امور اداری مرکز اورژانس منصوب شدند .entesab3

طی این حکم آقای علی فیض ثابت به عنوان سرپرست امور پایگاه های اورژانس استان گیلان و آقای عیسی شریفی به عنوان سرپرست امور اداری مرکز اورژانس منصوب شدند.

روابط عمومی اورژانس استان گیلان/

 

Share