مشارکت بنیاد برکت برای راه‌اندازی واحدهای صنعتی غیرفعال گیلان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی گیلان گفت:بنیاد برکت در راه اندازی مجدد واحد های صنعتی به بهره برداری رسیده غیر فعال مشارکت می کند. به نقل از روابط عمومی شرکت شهرک های صنعتی استان گیلان ،طهمورث لاهوتی اشکوری اظهار داشت: بنیاد برکت مجموعه ای است تحت حمایت ستاد […]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی گیلان گفت:بنیاد برکت در راه اندازی مجدد واحد های صنعتی به بهره برداری رسیده غیر فعال مشارکت می کند.
lahooti-tahdبه نقل از روابط عمومی شرکت شهرک های صنعتی استان گیلان ،طهمورث لاهوتی اشکوری اظهار داشت: بنیاد برکت مجموعه ای است تحت حمایت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) که به منظور کمک و همیاری برای بهبود توانمندی اقتصادی و کار آفرینی در مناطق کمتر توسعه یافته و محروم تشکل گردیده است.
وی افزود:این بنیاد از طریق مشارکت در سرمایه گذاری طرح های دارای توجیه اقتصادی و فنی دارای مزیت نسبی تا حداکثر ۴۹ درصد از منابع غیر بانکی،کمک به تهیه طرح های توسعه منطقه ای از طریق ارئه مشاوره اقتصادی و فنی و کاهش ریسک سرمایه گذاری ، ارتقاءتوانمندی ،دانش و مهارت شرکای بنیاد از طریق ارئه آموزش و مشاوره های حقوقی ، فنی ،مالی و بازرگانی به واحد های صنعتی بهره بردار غیر فعال کمک نموده و پس از ۲ تا ۵ سال از زمان آغاز پروژه از طریق واگذاری سهام به شرکاء یا افراد بومی به منظور مشارکت افراد بومی در مدیریت و سرمایه گذاری از پروژه خروج می کند.
رئیس هیئت مدیره شرکت شهرک های صنعتی گیلان بیان داشت:تجربه موفق این کار در استان خراسان شمالی صورت پذیرفته و اکنون در کلیه استانها در دست اقدام است.وی افزود: واحد های صنعتی متقاضی شرکت در این طرح می توانند با مراجعه به شرکت شهرک های صنعتی استان در خواست خود را جهت مشارکت با بنیاد برکت ارئه داده و پس از تکمیل مدارک شرکت شهرک های صنعتی نسبت به معرفی متقاضیان اقدام می نماید.

Share